Prezentiran projekt dugoselskog Crvenog križa „Osiguranje školske prehrane djeci iz socijalno ugroženih obitelji“

Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo potpisalo je Ugovor s Ministarstvom socijalne politike i mladih za Projekt „Osiguranje školske prehrane djeci iz socijalno ugroženih obitelji“ u iznosu od 133.300 kn. U sklopu projekta 105 djece s područja grada Dugog Sela i općina Brckovljani i Rugvica tijekom školske godine 2015/2016. imat će osiguran jedan besplatan obrok tijekom boravka u školi (Dugo Selo 55 djece; Brckovljani 15 djece, Rugvica 35 djece). Projekt je financiran od Ministarstva socijalne politike i mladih u svrhu smanjenja socijalne isključenosti. Namijenjen je djeci iz obitelji izvan socijalnog programa odnosno iz obitelji koje nisu na zajamčenoj minimalnoj naknadi i ne ostvaruju pomoć iz socijalnog programa.

Detalji ovog važnog projekta prezentirani su na sastanku u dugoselskom Centru za socijalnu skrb. Nositelj projekta je Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo, partneri su sve četiri osnovne škole s ovog područja, suradnik Centar za socijalnu skrb Dugo Selo. Uz njihove predstavnike, sastanku su prisustvovali i predstavnici jedinica lokalne – pročelnik odjela za društvene djelatnosti Grada Dugog Sela Veljko Bertak te iz Općine Brckovljani Lana Srpak. Kako se moglo čuti od svih govornika, na ovom području nije bilo gladne djece u školama, a iz razloga što sve relevantne ustanove i pojedinci pravodobno reagiraju neće ih niti biti.

No potreba postoji jer je u redovnom radu s korisnicima i kontaktima s Centrom za socijalnu skrb Dugo Selo i osnovnim školama uočeno postojanje značajnog broja obitelji sa školskom djecom koja ne mogu financirati školsku prehranu svoje djece i dnevno se bore kako osigurati redovitu i kvalitetnu prehranu svojim obiteljima, što značajno doprinosi povećanju socijalne isključenosti i smanjenju kvalitete života ciljne skupine. Među njima je značajan broj djece iz obitelji izvan socijalnog programa, iz obitelji koje nisu na zajamčenoj minimalnoj naknadi i ne ostvaruju pomoć iz socijalnog programa odnosno ne zadovoljavaju kriterije JLS-ova ni CZSS-a.

Kako je navela ravnateljica Crvenog križa Gordana Kocaj, nastojali su definirati kriterije po kojima će se ustanoviti koja djeca će biti obuhvaćena njime, te je temeljem toga zaključeno da to bude u idućim slučajevima: roditelji ne ostvaruju uvjete za zajamčenu minimalnu naknadu jer im prihodi premašuju 1.400. kuna po članu obitelji; jedan ili oba roditelja nisu primili plaću najmanje zadnja 3 mjeseca radi čega je obitelj u nemogućnosti platiti prehranu u školi; kada je prestalo privremeno uzdržavanje od strane CZSS, a drugi roditelj i dalje ne daje za uzdržavanje djeteta; obitelj ima ovrhe na prihodima i kreditna opterećenja koja zbog velikog porasta otplatne rate ugrožavaju egzistenciju obitelji; kada je u obitelji teža i za obitelj financijski iscrpljujuća bolest ili stanje; čijoj obitelji su znatno smanjeni prihodi uslijed podstanarskog statusa; čiji jedan ili oba roditelja ne zadovoljavaju uvjete za prijavu u evidenciju nezaposlenih osoba pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi dugovanja prema državi (npr. vlasnici obrta koji ne posluju i sl.).

Pozitivno su ovaj projekt ocijenili predstavnici JLS-ova i školski ravnatelji. Jure Mišković iz OŠ „Stjepan Radić“ iz Božjakovine potvrdio je kako kod njih nema gladne djece, općina se uključila u financiranje, a uključuju se i donatori. Isto je kazao i Branko Goleš iz OŠ Ivan Benković. Ukoliko dođe do takve nezavidne situacije pomažu svi potvrdila je i Mara Mamuza iz OŠ Josipa Zorića. Robert Munđer OŠ Rugvica nada se da će akcija potrajati, da je dobro da ovaj teret ostane na lokalnim upravama, a škola će pomagati onu djecu koja će eventualno ostati izvan propisanih kriterija. Upravo se u školi najbolje zamjećuje ovaj problem, a dobra suradnja za dobrobit djece nastavit će se i dalje. Kakva je socijalna slika na dugoselskom području pojasnila je ravnateljica CZSS-a Nada Petković. Ona odražava stanje u društvu, ovdje živi oko 40.000 stanovnika, i ipak nema velikog broja korisnika minimalne socijalne pomoći, 220 obitelji i samaca zajedno. Međutim, vrlo strogi zakonski okviri i cenzusi koje imaju gradovi i općine rezultiraju time da je povećan broj zahtjeva za jednokratne naknade, a onda se time povećava i vjerojatnost da će biti djece koja će imati pravu na prehranu kroz ovaj projekt odnosno ona koja ne spadaju pod druge zakonske kriterije, iznijela je Petković. GDCK Dugo Selo kao nositelj projekta brinut će njegovoj provedbi. Sa školama partnerima i CZSS kao suradnikom će kroz koordinaciju, redovne kontakte i periodične sastanke nastojati kvalitetno provesti ovaj projekt i time unaprijediti kvalitetu života iz socijalno ugroženih obitelji.

Specifični ciljevi projekta

Provedbom projekta realizirat će se slijedeći specifični ciljevi: osiguranje redovitog obroka za svako dijete u osnovnoj školi, smanjenje siromaštva među djecom, doprinos smanjenju socijalne isključenosti djece iz socijalno osjetljivih skupina, senzibiliziranje lokalne javnosti i zajednice za potrebe djece iz socijalno ugroženih obitelji i važnost jednakog pristupa školskim obrocima kao načinu osiguravanja jednakih šansi za svu djecu. Važan krajnji učinak projekta je doprinos smanjenju opće stope rizika od siromaštva i socijalne isključenosti osobito djece, te se pridonosi izjednačavaju njihovih šansi za pristup obrazovnom ciklusu.

Informiranjem lokalne javnosti o projektu pridonijeti će se boljem razumijevanju potreba socijalno ugroženih obitelji, te posljedično većem uključivanju građana u lokalne donatorske akcije.

czss2 czss3 czss1Skip to content