Prijedlog lista kandidata za dodjelu stipendija za školsku / akademsku godinu 2019/2020. za učenike i studente s prebivalištem na području Grada Dugog Sela

Komisija za dodjelu stipendija Grada Dugog Sela utvrdila je Prijedloge lista kandidata za dodjelu stipendija za školsku / akademsku godinu 2019/2020. za učenike i studente s prebivalištem na području Grada Dugog Sela.
Prijedlozi lista objavljeni su dana 15.11.2019. godine na oglasnoj ploči Grada Dugog Sela, J. Zorića 1 i na web stranici Grada Dugog Sela.
Pisani prigovor na prijedlog liste može se podnijeti u roku od 8 dana od dana objave (do 25.11.2019. godine), a isti se podnosi Gradonačelniku Grada Dugog Sela.

GRAD DUGO SELOSkip to content