Prijedlog lista kandidata za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2021./2022. za učenike i studente s prebivalištem na području Grada Dugog Sela

Komisija za dodjelu stipendija Grada Dugog Sela, na svojoj 2. sjednici, održanoj 17. studenog 2021. godine, utvrdila je Prijedloge lista kandidata za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2021./2022. za učenike i studente s prebivalištem na području Grada Dugog Sela.

Prijedlozi lista objavljeni su 17. studenog 2021. godine na oglasnoj ploči Grada Dugog Sela, J. Zorića 1  i na web stranici Grada Dugog Sela.

Pisani prigovor na prijedlog liste može se podnijeti u roku od 8 dana od dana objave, odnosno do 25. studenog 2021. godine, a isti se podnosi Gradonačelniku Grada Dugog Sela.

Za eventualne upite, možete se javiti telefonom na broj: 01/2755-680 ili putem elektroničke pošte na adresu: mirjana.mesic@dugoselo.hr

  GRAD DUGO SELO

Prijedlog liste za dodjelu stipendija – STUDENTI ak. godina 2021-2022

Prijedlog liste za dodjelu stipendija – UČENICI šk. godina 2021-2022Skip to content