Prilika za one koji imaju ilegalan priključak!

DUKOM d.o.o. poziva građane da do kraja ovoga mjeseca legaliziraju ilegalan priključak jer u tom roku neće snositi nikakve pravne posljedice.

Iskoristite priliku! To možete obaviti na adresi:

DUKOM d.o.o.

Vodoopskrba i odvodnja

Dugo Selo, Josipa Zorića 70

Tel:2753-255

 

 Skip to content