Priopćenje Grada Dugog Sela vezano za upise u dječje vrtiće na području Grada za pedagošku godinu 2022/2023

Povećanim razvojem Grada Dugog Sela i doseljavanjem mladih obitelji, suoćeni smo s porastom broja prijava za upis djece u dječje vrtiće na području Grada.

Nakon prvog upisnog roka informirani smo da je značajan broj djece ostao bez mjesta u željenom dječjem vrtiću.

Grad Dugo Selo aktivno radi na proširenju kapaciteta dječjih vrtića na području Grada kroz javna ulaganja usmjerena na proširenje kapaciteta postojećeg gradskog vrtića i područnog ureda te izgradnju novog gradskog vrtića za koji je odobrena građevinska dozvola i koji će biti prijavljen na NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.).

Također, poduzimaju se koraci u suradnji s privatnim investitorima o proširenju vrtićkih kapaciteta u Gradu.

Izvršili smo uvid u broj zaprimljenih prijava za upis te poduzimamo korake kako bi zadovoljili sve potrebe naših građana te stvorili uvjete da do 9. mjeseca u dječjim vrtićima osiguramo još raspoloživih mjesta.

Na Upravnom vijeću održanom dana 9.6.2022. godine, Dječji vrtić Dugo Selo predložio je dodatna 42 mjesta za upis te se aktivno radi i na otvaranju dodatnih grupa u dječjim vrtićima privatnih osnivača.

Sukladno navedenome, biti će otvoreni dodatni upisi kako bi djeca koji nisu ostvarila pravo upisa u ovom upisnom roku, isti mogli ostvariti naknadno.

 

Grad Dugo SeloSkip to content