Pripremljen hodogram aktivnosti za ovogodišnje izbore za Mjesne odbore u listopadu

Nakon što su se svi Klubovi vijećnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela složili da se izbori za Vijeća mjesnih odbora održe ove godine, izrađen je hodogram aktivnosti za izbore za članove Vijeća mjesnih odbora na području grada Dugog Sela koji će se održati 27. listopada. Stav je kako je potrebno održati ovaj oblik mjesne samouprave, neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana jer upravo temeljem prijedloga i potreba građana formirat će se gradski program gradnje komunalne infrastrukture i program održavanja infrastrukture. Podsjećamo Grad Dugo Selo ima 14 mjesnih odbora, a posljednji izbori održani su 16. studenoga 2014. godine.

Hodogramom je utvrđeno kako je u rujnu planirano donošenje odluke o raspisivanju izbora, nakon koje će se pokrenuti promotivne aktivnosti na informiranju i educiranju građanstva i birača o važnosti mjesnih odbora, uz provedbu ankete građana i objavu prezentacije, organizaciju javne tribine, tiskanju letaka te medijsku podršku Radio Martina i Dugoselske kronike.Skip to content