Produženi aktualac Gradskoga vijeća: Brojni upiti, pitanja o pitanjima i odgovorima

Na upit vijećnice Sunčane Žuteković o povećanim iznosima komunalne naknade nadležni je pročelnik M. Vinko potvrdio reviziju površina prema dokumentima o stanju nakon legalizacije. Moguće su naplate naknade za još neuređene prostore. No žalbom je moguće postići utvrđivanje stanja i novo rješenje – rečeno je. Vijećnicu Žuteković zanimao je prijenos sjednice Vijeća uživo koji nije cjelovit jer je uživo moguće pratiti samo aktualni sat, a ne i rasprave – odluke s dnevnoga reda.
– Javnost rada Gradskoga vijeća osigurana sukladno zakonu – kazao je pročelnik Mladen Šestan, a mediji procjenjuju što će prenijeti tako Radio Martin prenosi prvi – aktualni sat sjednice, kako je odgovoreno na upit.
U Zagrebačkoj ulici u Ostrni i Leprovici nekvalitetno su izvedeni radovi – ocijenio je vijećnik Stjepan Štefinovec, tražeći mogućnost popravka. Pročelnik Vinko naglasio je nadležnost Županijskih cesta, najavio uviđaj nakon čega će se zatražiti sanacija.
Štefinovca zanima pripravnost Dugoselskog komunalnog poduzetničkog centra za predstojeće radove košnje i održavanje zelenih površina. Direktor Tadija Penić u izvijestio je o tijeku javne nabave za potrebne strojeve i opremu, što kasni zbog zakašnjelog naloga i sklapanja ugovora s Gradom. Štefinovec, nezadovoljan odgovorom, zatražio je pisano obrazloženje.
Vijećnik Ivan Šajković istaknuo je nedostatak parkirnih mjesta žaleći se i na nefunkcionalnost semafora u Zagrebačkoj ulici te ga zanima prometna povezanost između budućeg istočnog i zapadnog nadvožnjaka preko pruge. Gradonačelnik Panian istaknuo intenzivne pripreme za moguće parkiranje u različitim dijelovima grada navodeći prostor oko Ulice M. Krleže, Osječke te južno od pruge. Zamjenik N. Tominac spomenute semafore smatra neprimjerenim rješenjem očekujući pojačanje prometa u zapadnom dijelu naselja.
Pitanje o uređenju nogostupa u ulici I.G. Kovačića i u Puhovu postavio je vijećnik Stipo Velić. Zbog predstojeće zamjene vodnih i plinskih vodova gradnja nogostupa mora pričekati, kazao je zamjenik gradonačelnika Tominac.
Gradnja eko-naselja u Leprovici, o čemu je također pitao Velić, ovisi o investitorima. Na građansku inicijativu izrađena je planska dokumentacija, a gradnja je u rukama investitora , kako je odgovorio nadležni pročelnik M. Vinko.
Vijećnicu Maru Mamuza zanimala je lokacija, izgled te uređenje središnjega trga, a požalila se na intenzitet prometa na glavnoj cesti uz koju su škole.
Prostor u današnjem središtu je potrošen, ocijenio je pročelnik Vinko te se nadovezao na obrazloženje gradonačelnika Paniana o uređenju trga, novog središta i prostora za događanja, pored Pučkog otvorenog učilišta, Doma zdravlja i zgrade KUD-a Preporod. Tu je predviđeno i podzemno parkiralište. Najavljen je natječaj za prikupljanje idejnog rješenja za ove sadržaje u navedenom prostoru.
Vijećnika Krunu Blažinovića zanimala je financijska potpora za uređenje zgrade gradske uprave i Glazbene škole. Prijave su podnijete, za zgradu uprave provedene je početna provjera, a za Glazbenu školu postupak je u tijeku – odgovorio je pročelnik M. Vinko.
Blažinović je upitao i o produženom boravku učenika kakav je organiziran u OŠ Ivana Benkovića, ali ne i u OŠ Josipa Zorića.
Pročelnik za društvene djelatnosti V. Bertak potvrdio je kako 54 učenika ostaje u produženom boravku u OŠ I. Benković, što roditelji plaćaju između 450 – 600 kuna, a Grad sufinancira u iznosu 7.000 kuna mjesečno. U OŠ J. Zorića nema dovoljno prostora, a prilikom provedenog ispitivanja roditelja nije iskazana potreba za opravdanost organizacije produženog boravka učenika.
Vijećnicu Ivanu Krišto zanima raspodjela novca za programe udruga putem natječaja, želi znati sastav povjerenstva za odobrenje potpora te vidjeti programe koji su ostvareni.
Sufinanciranje programa i udruga provedeno je sukladno naputku nadležnog Vladinog ureda, odgovorila je Zvjezdana Budor Klarić koja će se dodatno konzultirati o uvidu u zapise o realiziranim projektima potpomognutim novčanim potporama iz proračuna. Na upit vijećnice Krišto pročelnik M. Vinko potvrdio je predstojeću prijavu Grada za bežični internet financiran iz EU.
Rekonstrukcija javne rasvjete zanimala je vijećnicu Anđelku Svetec, tako je Z. Budor Klarić potvrdila tijek nabave modernih pametnih svjetiljki, no vijećnica Svetec zatražila je podrobniji pisani odgovor.
Stanko Slišković iz VIO Zagrebačke županije poslat će pisani odgovor vijećnici Vedrani Dragičević Borovec o realizaciji sustava odvodnje Dugo Selo – Rugvica.
Gradonačelnik N. Panian i zamjenik N. Tominac izvijestili su Vedranu Dragičević Borovec o razgovorima dugoselskih i zagrebačkih gradskih čelnika. Istaknuti su pregovori o mogućem prometovanju ZET-a u javnom prijevozu, o uređenju prometnica – spojnica dviju gradova te očekivanom projektu integriranog prijevoza Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije.
Vijećnik Božidar Cik postavio je pitanje uređenja sekundarne kanalizacije u Velikoj i Maloj Ostrni u ulicama koje se vežu s glavnom prometnicom . Sukladno odgovoru natječaj se može očekivati sljedeći mjesec. No Cik želi pisani odgovor na pitanje, kakvo je postavio i na prošloj sjednici Vijeća, a odnosi se na zapošljavanje u gradskoj upravi te gradskim ustanovama i tvrtkama. Cik traži pregled svih novozaposlenih tijekom 2017. i 2018. godine na neodređeno i određeno vrijeme, po ugovoru o djelu i za stručno usavršavanje.
I vijećnica Renata Jelečki potakla je pitanje s prošle sjednice o zaštiti kulturnog dobra u Dugom Selu ističući kako su podnesene dvije žalbe na to rješenje. Nadležni pročelnik M. Vinko smatra kako graditeljske vrijednosti i kulturna dobra treba zaštititi a jedini put je posredstvom Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture.
I vijećnica A. Svetec ponovo je spominjala betonske posude za cvijeće pitajući u čijoj su nadležnosti, jer ih smatra smetnjom u prolaženju pješaka pločnikom.
O tim posudama skrbe gradske službe koje organiziraju sadnju i uzgoj cvijeća radi ljepšeg izgleda gradskih prostora, rečeno je.
Vezano uz podjelu besplatnih udžbenika osnovne škole su obavezane na preuzimanje te će ih dijeliti sljedeće školske godine. Tko je vlasnik udžbenika – pitao je vijećnik Siniša Kljajić, smatrajući kako je navedena obveza škole za podmirenje štete uslijed oštećenja udžbenike. Nadležni pročelnik V. Bertak naglasio je preuzetu obvezu roditelja za povrat udžbenika, a u protivnom, za novačano podmirenje štete.
Zaposlenje u Turističkoj zajednici, o čemu se govorilo i na prošloj sjednici, ponovo je razmatrano. Vijećnik Kljajić zatražio je obrazloženje o sklopljenom ugovora o djelu s općenitim opisom poslova, a potom nakon vremenskog odmaka, sklapanje aneksa ugovora s detaljnijim opisom poslova.
Vijećnicu Maru Mamuza zabrinjava intenzitet prometa na glavnoj cesti, ali i brza vožnja biciklista po nogostupu što je opasno za pješake. Stoga predlaže obilježavanje dijela nogostupa žutom linijom, poput biciklističke staze. Nadležni pročelnik M. Vinko nije siguran u učinkovitost linije, najavio je uvid u najprometnije pločnike, a uređenje biciklističkih i pješačkih staza smatra rješenjem.
NK

Jednoglasno prihvaćeno izvješće o radu gradonačelnika
U nastavku sjednice, izvješće o svom radu za razdoblje lipanj-prosinac 2017. godine podnio je gradonačelnik Nenad Panian. Između ostalog, tu je donošenje proračuna, praćenje ostvarivanja proračunskih sredstava, traženje i osiguravanje novih sredstava putem prijavom projekata na EU fondove, Ministarstvo regionalnog razvoja, Zagrebačke županije. Ostvareni su brojni kontakti, održani sastanci s predstavnicima ministarstava, nadležnih institucija i državnih tvrtki kao i suradnja sa susjednim općinama i ZŽ. Oformljen je tim ljudi, radilo se 24 sata na dan. Svoj dosadašnji rad Panian je opisao je kao prekrasno iskustvo, družeći se s mnogobrojnim ljudima puno je toga naučio dodavši i kako je svaki prijedlog dobrodošao.
Vijećnika S.Štefinovca zanimao je gradonačelnikov zaključak kojim je velikogoričkoj HVIDR-i odobreno 2.000 kuna za podmirenje troška nabave vode za obilazak spomen obilježja diljem Hrvatske. Pomogao je jer mu je rečeno da ih njihov grad ne podupire, a i on je 20 godina živio tamo te ako treba on će platiti, odgovorio je gradonačelnik. Štefinovca je zanimao i stav prvog čovjeka grada oko zapošljavanja. Postoji plan zapošljavanja, on nije nikoga zaposlio, za to su zaduženi direktori i komisije, slijedio je odgovor. Vijećnik S.Kljajić kazao je kako treba pohvaliti dobre stvari koje se događaju upitavši i da li je moguće da sport odnosno ulaganja u njega budu transparentnija. Predložio je tematsku sjednicu. Kako se čulo, potrebno je promijeniti kriterije, oni koji su uspješni svakako trebaju biti pohvaljeni. Vijećnica Mamuza pitala je da li se razgovaralo sa županom o trećoj osnovnoj školi. Anđelka Knezović Svetec pohvalila je izgled parka za djecu u I.G.Kovačića te apelirala da se, radi sigurnosti djece, ogradi. Na izvješće o radu gradonačelnika osvrnuo se predsjednik GV-a Darjan Budimir kazavši kako od početka pružaju potporu koja nije bezrezervna. Više aktivnosti potrebno je usmjeriti na razvoj gospodarske zone, više lobirati. Vidljiv je napredak oko manifestacija, no i kako određena zapošljavanja opterećuju rashodovnu stranu, a bez pokazatelja na prihodovnoj, smatra Budimir. Izvješće je prihvaćeno jednoglasno.

Pohvaljeni rad i aktivnost Savjeta mladih
Vijećnici su, uz pohvale, digli ruke i za izvješće o radu Savjeta mladih za 2017. koje je prezentirao Luka Perković, zamjenik predsjednice Maje Matijaš. Od devet planiranih projekata, ostvareno je sedam. Prvo je bilo „Valentinovo u gradu“ koncipirano kao filmske večeri u dvorani KUD-a „Preporod“. U organizaciji Udruge S.U.R.L.A u lipnju je odigran malonogometni turnir, u rujnu u organizaciji KK Dugo Selo košarkaški turnir. Svibanjski „Street Style Show“, organiziran u suradnji s MMK Pozitiv i Strret Style Teamom. „Probudimo dugoselske zidove-Graffiti jam“, drugu godinu okupio je poznate mlade lokalne te zagrebačke umjetnike. Na sam Dan Grada, 11. studenoga, realiziran je projekt „Povezivanje i suradnja Savjeta mladih Zagrebačke županije“.
Dobra iskustva, projekti i ideje razmijenjeni su sa članovima SM Vrbovca, Ivanić Grada, Samobora i općine Gradec. Tijekom 2017. godine, proveden je projekt „Informiranje mladih na području Grada Dugog Sela o značaju, funkcijama i aktivnostima Savjeta mladih“. Predsjednica Matijaš pozvala je predstavnike u Vijeću učenika da u svojim razredima prikupe prijedloge za poboljšanje života djece i mladih u Dugom Selu kako bi Savjet mladih raspravio o njima i uključio ih u svoj program rada. Kao zadnji projekt navedena je „Suradnja s tijelima Grada Dugog Sela i drugim tijelima i organizacijama mladih o temama bitnim za mlade“, surađivalo se s Hrvatskim Crvenim križom- tema volonterizma i na projektu NewPilgrimAge. Za svoj rad u 2017. godini iz proračuna Grada Dugog Sela planirana su bila sredstva od 45.300,00 kn, realizirano je 31.532,42 kn, stoji u financijskom izvještaju.

Prihvaćena izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture te održavanja za 2017. godinu
Većinom glasova, prihvaćeno je izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada. Kako je pojasnio direktor DKPC-a Tadija Penić ono se podnosi zbog prošle godine donesene zakonske uredbe o gospodarenju, informativnog je karaktera i podnosi se osim Vijeću i AZO-u. Jednoglasno su prihvaćena izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te održavanja kom. infrastrukture za 2017. godinu. Od planiranih 7,5 mil.kuna za program gradnje ostvareno je 6,6 mil.kuna, naveo je resorni pročelnik Marijo Vinko.
Od projekata izdvojio je ugovorenu izradu projekta uređenja Birtovog klanca kojim bi se moglo šetati sve do šume Starke, cesta – spoj nadvožnjaka prema Ostrni te spoj Oborovska prema istočnom nadvožnjaku. Nogostup u Šaškovečkoj zbog zahtjevnosti podijeljen je u tri etape, projekt je prioritetan zbog prometne sigurnosti za pješake kao i pristupa Martin bregu, pojašnjeno je vijećnici Mamuzi. Mjerenja o energetskoj učinkovitosti novopostavljene led rasvjete u Puhovu nema, ona je zasigurno učinkovita. Isto je prije par godina postavljeno kod gradskog vrtića, rečeno je Kljajiću. Postupak javne nabave za rasvjetu u sklopu projekta Newlight je u tijeku. Za program održavanja planirani rashodi iznosili su 5,2 mil. kuna, ostvarena su 4,2 mil.kuna. Razlog je što nisu svi ugovoreni radovi došli na naplatu. Postavljeno je 14 klupa na više lokacija, sredstva se odnose i na temelje i ugradnju, odgovoreno je Kljajiću kojeg je zanimala cifra od 47.600 kuna utrošenih za tu namjenu.
Evidentirano je 11 divljih odlagališta na području Grada, učestalo odbacivanje je u dijelu Prozorske, Zagrebačka (kanal) u Leprovici, Industrijska, put u Prozorju prema starom vodocrpilištu i tamo bi trebalo provesti posebne mjere, stoji u izvješću o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima njegova uklanjanja. Lani je za tu namjenu utrošeno 28.000 kuna. Provedene su dvije akcije „Zelena čistka“ i grupe građana Drugo Selo, u suradnji s DKPC-om, obrtima Kajba i Barun. Problematično je i gomilanje otpada na zelenim otocima, gradske službe sve to počiste. Akcija „Zelena čistka„ ove će se godine održati na globalnoj razini, datum je 15. rujna.

Sporazum o prijateljstvu i suradnji s Aglomeracijskom zajednicom Saint-Quentinois
Jednoglasno je prihvaćena Odluka o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji Grada Dugog Sela i Aglomeracijske zajednice Saint-Quentinois. Nastavlja se tako suradnja započeta 2007. godine, novi sporazum potpisuje se zbog teritorijalnog preustroja Francuske odnosno Zajednica općina Kantona Saint Simon sada je dio te aglomeracije. Gradonačelnik je nedavno bio u posjetu Francuskoj gdje je dogovorena suradnja na području kulture, sporta, gospodarstva, turizma. Glavna poveznica je svetomartinska baština koju njeguju oba potpisnika sporazuma. Inicijativa za suradnju može doći od bilo koga, s lokalnim poduzetnicima ići će se na tamošnji gospodarski sajam. O dobrim iskustvima s francuskim prijateljima i njihovoj gostoljubivosti posvjedočili su vijećnici Božidar Cik, koji je Francusku posjetio s vatrogascima, i Pavo Jakovljević kao jedan od predstavnika tadašnjeg gradskog vodstva. Kako se suradnja više treba usmjeriti na gospodarski segment, smatra Kljaić. Vijećnica Mamuza dala je prijedlog da se na ulazu u Grad postave ploče s nazivima prijateljskih gradova (uz francusku aglomeraciju, to su još domaći gradovi Biograd i Novska).

Nove gradske ulice – Ulica Željka Filipovića i Put sv.Martina biskupa
Ulica Željka Filipovića nova je ulica u naselju Dugo Selo. Za njeno imenovanje suglasnost je dala obitelj poginulog hrvatskog branitelja, heroja Domovinskog rata. U tom naselju već postojećoj Sutlanskoj dodaje se jedna čestica. U Prozorju, ulica koja se spušta ispod crkve, od danas nosi ime Put sv.Martina biskupa.
Nije prihvaćen zaključak o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta, radi se o česticama na Jantolovom bregu. Zamjenik gradonačelnika Tominac prethodno je obrazložio kako se radi o manjoj čestici čija prodaja ne bi utjecala na funkcioniranje naselja. Prihvaćena je odluka o izmjeni odluke o osnivanju PZ Črnovčak i PZ Puhovec. Također, i odluka o prijenosu poslovnog udjela Grada u iznosu od 79.000 kuna na Regionalnu razvojnu agenciju Zagrebačke županije. Dugo Selo je, uz druge županijske gradove i Županiju, osnivač, a ovime jedini osnivač postaje Zagrebačka županija. Javna ustanova će preko projekata tehničke pomoći biti na usluzi JLS-ovima kod izrade i provođenja, posebice projekata koji se sufinanciraju iz EU fondova te će moći nastaviti besplatno koristiti te usluge, stoji u obrazloženju. Vijećnici su prihvatili zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog strukture i plana upisa u 1. razred Glazbene škole Dugo Selo za šk. godinu 2018./2019.

Vuzmica u Šaškovcu
Na kraju sjednice, predsjednik GV-a Budimir i gradonačelnik Panian uputili su čestitke povodom nadolazećeg Uskrsa. Budimir je pozvao i na tradicionalnu vuzmicu u Šaškovcu, okupljanje kod Novog groblja 31. ožujka počinje u 18 sati, a paljenje krijesa u 21 sat.Skip to content