Projekt „Pravilno odvoji, čisti grad osvoji“: Održana tribina o odvojenom prikupljanju otpada

Edukacijska tribina o odvojenom prikupljanju otpada na području grada Dugog Sela održana je danas na Reciklažnom dvorištu u Dugom Selu u Andrilovcu. Organizirana je u sklopu izobrazno-informativnog projekta o održivom gospodarenju otpadom „Pravilno odvoji, čisti grad osvoji“ koji provodi Grad Dugo Selo. Ukupna vrijednost projekta je 546.993,25 kune, a Europska unija ga sufinancira iz Kohezijskog fonda u iznosu 464.944,20 kuna.

Stanko Ivaniček iz Dugoselskog komunalnog i poduzetničkog centra predstavio je sustav odvojenog prikupljanja otpada i prezentirao rad dugoselskog Reciklažnog dvorišta u Andrilovcu.

„Miješani komunalni otpad na području grada sakuplja se od građana putem kanti od 120 litara podijeljenih kućanstvima dok od građana u višestambenim zgradama putem kontejnera od 1100 litara. Odvozi se papir i plastika s kućnog praga. Od kuća odvozimo u vrećama, plava je za papir, žuta za plastiku. Biootpad je u planu, kad krene naplata po količini, a trenutno nudimo po kućama biokompostere zapremnine 380 litara te građani mogu kompostirati u svojim dvorištima. Dugoselci već duže vrijeme koriste reciklažno dvorište, ovdje se može odlagati po pravilniku 49 vrsta otpada. Imamo 20-ak velikih kontejnera, oko 20-ak kontejnera od 1100 litara te kante od 120 litara. Otpad odavde odlazi dalje preko vanjskih firmi. Relativno smo zadovoljni kako Dugoselci usvajaju navike razdvajanja otpada, moglo bi biti i bolje“, rekao je Ivaniček.

Gradonačelnik Nenad Panian kazao je kako trenutno nije zadovoljan načinom na koji Dugoselci odvajaju otpad. „Naime, odvajanje otpada po toni je 16 posto što je premalo. No, dok ne dočekamo te kante za biootpad, papir i plastiku – radimo ovakve akcije i edukacije o zbrinjavanju otpada. U Andrilovcu trenutno odvajamo na reciklažnom dvorištu, jednom od najvećih u Hrvatskoj, i komunalni otpad na spremištu koje će negdje do lipnja-srpnja biti zatvoreno. Najveći problem su te sortirnice, odvajanje otpada na državnoj razini. Grad je napokon potpisao ugovor za spremnike za tekstil, bit će ubrzo postavljeni na zelenim otocima. Građanima samo edukacijom, koja će biti sve češća, možemo objasniti koji je benefit, pogotovo mlađim generacijama, odvajanja otpada i njegova zbrinjavanja“, najavio je gradonačelnik Panian. Ljetno radno vrijeme Reciklažnog dvorišta je od 7 do 17 sati, subotom od 7 do 14 sati. Od 2. prosinca kreće zimsko radno vrijeme kada će građani otpad moći dovesti od 7 do 13 sati, subotom 7 do 14 sati.

f1.JPG f2.JPG f3.JPG f4.JPG f5.JPG f6.JPG f7.JPG f8.JPG f9.jpg

 Skip to content