PRORAČUN U MALOM

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Dugog Sela za 2021. godinu

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna

 

III. Izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu

III. Izmjene i dopune proračuna Grada Dugog Sela za 2021. godinu

Obrazloženje III. Izmjene i dopune proračuna Grada Dugog Sela za 2021. godinu

III. Izmjene plana razvojnih programa za 2021. godinu

II. Izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu

1. Opći dio

2. Opći dio po razdjelima-korisnicima

3. Posebni dio

4. II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa-sa amadmanima

5. Obrazloženje II. izmjena i dopuna proračuna za 2021. godinu

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna grada Dugog Sela za 2021. godinu

1. Polugodisnji izvjestaj o izvršenju Proračuna

2. Zaduženje, Proračunska zaliha i Završne odredbe

3. Plan razvojnih programa

4. Obrazloženje izvršenja polugodišnjeg izvješće 2021

5. Preraspodjela Proračuna Grada Dugog Sela za 2021. godinu

I. Izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu

1. I. Izmjene i dopune – Opći dio

2. I. Izmjene po razdjelima

3. I. Izmjene – posebni dio

4. I. Izmjene i dopune plana razvojnih programa

5. Obrazloženje I. Izmjena i dopuna proračuna za 2021. god

Proračun za 2021. godinu

1. Opći dio

2. Račun prihoda i rashoda

3. Prihodi i primici po proračunskim korisnicima

4. Izvori financiranja

5. Funkcijska klasifikacija

6. Rashodi po upravnim odjelima

7. Posebni dio proračuna

8. Plan razvojnih programa

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRADA DUGOG SELA ZA 2021. GODINU – RAZINA 22

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRADA DUGOG SELA ZA 2021. GODINU – RAZINA 23

 

Skip to content