Proračun Zagrebačke županije za 2017. godinu 603.027.278 kuna

Županijska skupština Zagrebačke županije donijela je Proračun za 2017. godinu koji iznosi 603.027.278 kuna i veći je u odnosu na ovu godinu za 6,76 posto. Ovo je druga godina zaredom da Proračun, sukladno uputama Ministarstva financija, uključuje iznose vlastitih i namjenskih prihoda ustanova u zdravstvu i školstvu kao i ostalih proračunskih korisnika. Kada se uzmu prihodi Proračuna za proračunske korisnike, vidljivo je da izvorni Proračun Zagrebačke županije za 2017. godinu iznosi 342.541.848,00 kuna i veći je za 8,94 posto u odnosu na rebalans Proračuna iz 2016. Godine, stoji u priopćenju Zagrebačke županije.

Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić Proračun za iduću godinu ocijenio je kao razvojan, socijalan, i realan. „Povećanje Proračuna za iduću godinu, kako ukupnog tako i izvornog, rezultat je očekivanog nastavka daljnjeg rasta gospodarstva i zaposlenosti, povećanja broja projekata i udjela koji se sufinanciraju iz fondova EU te kreditnog zaduženja za investicije u školstvu i zdravstvu. Nadam se kako će najavljene kompenzirajuće mjere Vlade RH koje će djelovati neutralno na smanjene prihoda od poreza na dohodak, zbog sveobuhvatne porezne reforme, uistinu se i ostvariti jer će se inače jedinice lokalne i regionalne samouprave naći u velikim problemima“, izjavio je Kožić posebno istaknuvši kako Zagrebačka županija u 2017. godini neće smanjivati financijska sredstva namijenjena za zdravstvo, kulturu, sport, vatrogastvo, rad braniteljskih i umirovljeničkih udruga itd.

Kao i prethodnih godina najveći iznos izvornog Proračuna 132.784.995 kn odnosno 38,76 posto ukupnih sredstava namijenjeno je Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu. Naime, iz ovog odjela, u ovoj godini izdvojit će se do sada najveći iznos za kapitalnu izgradnju i to oko 47,5 mil. kuna. Između ostalog, u 2017. godini, planira se završetak dogradnje OŠ Bedenica, zatim dogradnja i rekonstrukcija OŠ Bistra, izgradnja nove osnovne škole u Jastrebarskom te sportske dvorane u Klinča Selima i Posavskim Bregima. Za Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb predviđeno je 51.361.050 kn, od čega je 10 mil. kuna namijenjeno izgradnji I. faze proširenja SB Naftalan. Za Upravni odjel za gospodarstvo 23.497.718,00 kn, za Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo 20.138.500 kn, dok je za Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu namijenjeno 19.020.000,00 kn itd.

Nalaz revizije Zagrebačke županije za 2015. godinu je bezuvjetan – mišljenje je to Državnog ureda za reviziju koje je danas prezentirano vijećnicima Županijske skupštine. Naime, predstavnici Državnog ureda za reviziju od 21. ožujka do 5. listopada 2016. godine radili su na reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Zagrebačke županije. „Ponosan sam što smo deset puta za redom, od Državnog ureda za reviziju, dobili bezuvjetno mišljenje o financijskom poslovanju“, izjavio je župan Kožić.

Prihvaćen je i Program poticanja poduzetništva u Zagrebačkoj županiji koji obuhvaća projekte, mjere i aktivnosti koje će se provoditi tijekom 2017. godine kao što su: poduzetnički krediti i jamstva, razvoj poduzetničke infrastrukture, bespovratne potpore malim i srednjim poduzetnicima, programi obrazovanja, razvoj kontinentalnog turizma i turističke infrastrukture itd. Ujedno, na sjednici je donesen i Program suzbijanja korupcije, Etički kodeks ponašanja nositelja političkih dužnosti u Zagrebačkoj županiji, Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za područje Zagrebačke županije kao i Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2017. godinu.

Županijska skupština odobrila je pristupanje Zagrebačke županije Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova žena i muškaraca na lokalnoj razini koju je donijelo Vijeće europskih općina i regija. Poveljom se želi dodatno potaknuti lokalne i područne vlasti na implementaciju politike ravnopravnosti spolova političkim obvezivanjem odnosno potpisivanjem Povelje.

Na Aktualnom satu vijećnike je zanimalo kada će se krenuti s izgradnjom sportske dvorane u Graberju Ivaničkom, sanacijom dotrajale škole u Stupniku te izgradnju novih osnovnih škola u Jastrebarskom i Strmcu. Također, zanimalo ih je kada će Područna škola Rakitje dobiti status matične škole, kako napreduju planovi za izgradnju Malog tehnopolisa Samobor, kao i nove Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi u Gornjoj Bistri. Vijećnici su se interesirali i za Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom te što se poduzima po pitanju zaštite domaće poljoprivredne proizvodnje i kvalitete hrane.Skip to content