Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08. i 136/12.) i članka 44. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/13.), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela na 6. sjednici održanoj 20. prosinca 2013. godine donijelo je PRORAČUN GRADA DUGOG SELA ZA 2014. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2015. i 2016. GODINU.

PRORAČUN GRADA DUGOG SELA ZA 2014. GODINU

IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA DUGOG SELA ZA 2013

I.IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DUGOG SELA ZA 2014 GODINU

II.IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DUGOG SELA ZA 2014 GODINU

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DUGOG SELA ZA 2014

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DUGOG SELA ZA 2014. GODINU

 

Skip to content