Provedena akcija „Zaštita pješaka“

Policijski službenici PP Dugo Selo dana 24.listopada 2018.godine proveli su akciju “Zaštita pješaka”. Utvrđena su 2 prekršaja pješaka koji nisu prelazili kolnik preko obilježenog pješačkog prijelaza niti na dijelu kolnika na udaljenosti manjoj od 50 metara od obilježenog pješačkog prijelaza te 4 prekršaja vozača- neustupanje prednosti pješaka na obilježenom pješačkom prijelazu. Na području PP Dugo Selo za vrijeme provođenja akcije nije se dogodila niti jedna prometna nesreća.Skip to content