Radionica o osnivanju LAG-a na području Zagrebačke županije: Dugo Selo – samostalan ili u LAG-u Prigorje

U prostoru Vatrogasnog doma Oborovski Novaki jučer je u organizaciji Zagrebačke županije održana radionica na temu osnivanja LAG-a na području ove županije. Naime, područja gradova Dugo Selo i Velika Gorica, te općina Rugvica, Brckovljani, Orle i Kravarsko nisu uključena u LAG-ove što je ova radionica imala za cilj inicirati. Lokalne akcijske grupe (LAG-ovi) nastoje potaknuti članove lokalne zajednice iz sva tri sektora – javnog, civilnog i privatnog, da se uključe u rad LAG-a, kako bi kroz osmišljavanje aktivnosti koje doprinose cjelokupnom razvoju tih područja, od gospodarskog, razvoja infrastrukture, očuvanje prirodne, tradicijske, kulturne i povijesne baštine, do obogaćivanja društvenog i kulturnog života kako bi postali aktivni dionici istog. Zadatak LAG-a je izrada lokalnih razvojnih strategija te usmjeravanje i praćenje njihove provedbe uključujući korištenje sredstava potpore. LAG-ovi također moraju biti usklađeni s kriterijima LEADER-a (mehanizam provedbe mjera politike ruralnog razvoja Europske unije), u smislu ljudskih, financijskih i ekonomskih resursa za potporu strategiji održivog razvoja. Kako bi se motivirale gore spomenute JLS u uključivanje u neki od postojećih LAG-ova (u Hrvatskoj ih je trenutno 65) ili u osnivanje novog, na jučerašnjoj radionici sudjelovali su i predstavnici susjedno ležećih LAG-ova – Prigorje, Moslavina, 20-20, ali i iz ostalih, obližnjih LAG Sava, Vallis Colapis, Zeleni bregi, uz predstavnika Ministarstva poljoprivrede Ivana Ciprijana i stručnog suradnika Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije Lovro Benčević, dok je radionica održana pod vodstvom pročelnika županijskoga Upravnog odjela za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju Josipa Kraljičkovića.

Predstavnik Ministarstva poljoprivrede Ciprijan ističe da je LAG „glavna poluga koja je najbliža lokalnim potrebama“. Naime. Europska komisija predlaže širinu u provođenju mjera politike ruralnog razvoja, odnosno LAG-ovi već u izradi svojih Strategija moraju detektirati probleme lokalne zajednice koji će se kroz osmišljavanje zajedničkih projekata javnog, civilnog i privatnog sektora nastojati riješiti. Ciprijan je također podsjetio je na provođenje Programa ruralnog razvoja 2014-2020 i aktualno stanje provedbe LEADER mjere u Hrvatskoj. U cilju što kvalitetnije provedbe došlo je do promjena u brojčanom stanju JLS koji mogu osnovati LAG, tako da umjesto inicijalno dva, sada je minimalno potrebno pet jedinica lokalne samouprave.

Stručna suradnica za gospodarstvo Grada Dugog Sela Zvjezdana Budor Klarić koja je također nazočila radionici, uz predstavnika Općine Rugvica Mladena Glavača, dok su predstavnici Općine Brckovljani izostali, izrazila je važnost i zainteresiranost Grada Dugog Sela za uključivanje u LAG. Zbog nedostatka ljudskih kapaciteta koji bi uspješno i kompetentno provodili procese osnivanja samostalnog LAG-a, Grad Dugo Selo je više sklon ideji priključivanja postojećem LAG-u, i to LAG-u Prigorje.Skip to content