1. BORIS SAVIĆ – predsjednik
  2. KRISTINA JELEČKI – član
  3. MIHAEL PINTER – član
  4. STJEPAN ŠTEFINOVEC – član
  5. ZVJEZDANA JAMBREČEC – član
Skip to content