RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ U DJEČJEM VRTIĆU DUGO SELO : Kvaliteta na sve višem nivou – 50% odgojnih djelatnika visoke stručne spreme

Djetinjstvo je aktualna stvarnost koju dijete živi i kroz koju formira vlastiti identitet življenje u kojem je ono aktivni subjekt i objekt vlastite prakse odrastanja. Djetinjstvo nije samo biološko-fiziološki proces, nego zavisi od društvenih i kulturnih uvjeta i ideologije. Djeca su aktivni čimbenici u tvorbi vlastite kulture i u produkciji svijeta odraslih.

21. stoljeće je  “stoljeće djeteta” u kojem brojne pedagoške koncepcije pokušavaju odgovoriti prirodi djeteta, humanizirati njegov život i optimalizirati njegov razvoj. Znanost i brojna istraživanja nam ukazuju da se 50% djetetove sposobnosti za učenje razvija u prve četiri godine života i još 30% do osme godine. Mozak bebe sadrži većinu neurona koji će neki mozak ikada imati. Njegova težina je četvrtina težine mozga odraslog čovjeka. U trećoj godine mozak  malog djeteta je  dva puta aktivniji od mozga odraslog čovjek.

DV „Dugo Selo“ je mjesto cjelovitog razvoja, odgoja i učenja djeteta. Cjeloviti razvoj djeteta ostvarujemo omogućujući djetetu radost otkrivanja, učenja i stjecanje znanja kroz osmišljenu i razvojno primjerenu igru, kroz raznovrsne i primjerene aktivnosti, putem istraživanja i stvaranja,  međusobne interakcije, socijalizacije, komunikacije  temeljene na prihvaćanju, poštivanju i  ostvarivanju svakog pojedinca počevši od  ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Kvalitetna odgojno-obrazovna praksa vrtića i kurikulum koji se iz nje generira ostvaruje se i razvija od odgojitelja i drugih stručnih djelatnika vrtića, za što im je potrebno osigurati primjereno kontinuirano profesionalno učenje i razvoj. Profesionalni razvoj odgojnih djelatnika treba rezultirati ne samo pomacima u znanju, nego i promjenama u njegovim uvjerenjima i djelovanju. Stoga je razvoj usmjeren prema istraživačkim i refleksivnim umijećima odgojnih djelatnika. Emancipacija odgojitelja u autonomnog profesionalca usmjeren je na proces razvoja prakse suvremene paradigme ranog i predškolskog odgoja i osobno napredovanje. Cjeloživotno  učenje i obrazovanje se konzistentno nadograđuje i usavršava, a nova  znanja doprinose  intelektualnom i ekonomskom razvoju zajednice. Nove kompetencije su dio kompetencijskog pristupa u profesionalnom razvoju odgojitelja i stručnih suradnika. Njihova autonomnost uz refleksivne sposobnosti predstavlja i odgovornost za vlastito učenje i napredovanje.

Upravo je kontinuirani razvoj i stvaranje novog znanja izbor  odgojnih djelatnika u Dječjem vrtiću Dugo Selo. Važno je istaknuti da od ukupnog broja zaposlenih u Vrtiću, 30% su visoko obrazovni. Ukoliko uzmemo u obzir samo odgojne djelatnike (38), taj postotak je 50% i to 11 magistra ranog i predškolskog odgoja, 5 profesora predškolskog odgoja, magistar logopedije i pedagogije, sveučilišni specijalist psihologije. Osim u  formalnom obrazovanju odgojni djelatnici Vrtića sudjeluju u radu znanstvenih i stručnih konferencija i istraživačkom radu u Ustanovi.

Svjesnost da je odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi jedan od najvažnijih i najtežih zadataka modernog doba, mi u Dječjem vrtiću Dugo Selo smo odlučili za kvalitetu odgojno obrazovnog procesa temeljenu  na stvaranju i održavanju kvalitete različitih dimenzija okruženja (socijalne, emocionalne, prostorne i sl.), a moguće ju je postići kontinuiranim istraživanjem i unapređivanjem kvalitete okruženja od samih praktičara; odgojno-obrazovni djelatnika i drugih stručnih djelatnika.

                                                                                                               Draženka Sesan, prof.Skip to content