Sa sjednice skupštine Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo: “Na pragu novog praga”

Nakon godina traženja adekvatnijih poslovnih prostora Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo – problem je svega korak udaljen od rješenja. Novi prostori u višestambenoj zgradi u Ulici hrvatskih branitelja u fazi su dovršetka, a Crveni križ Dugo Selo sklopio je s tvrtkom Unijabeton d.o.o. iz Zagreba Sporazum namjere zaključenja ugovora o zamjeni nekretnina po kojem svoju dosadašnju adresu u Osječkoj (koja uključuje montažnu kućicu, dvorište i oranica od 1605 m2) zamjenjuju sa 173,20m2 poslovnog prostora i 112 m2 skladišnog podrumskog prostora. Čim Unijabeton stekne pravo vlasništva na nekretninama upisom u zemljišnim knjigama i čim nekretnine Unijabeton budu privedene namjeni za korištenje obje strane će potpisati glavni ugovor o zamjeni nekretnina, što je prvotno bilo planirano krajem rujna. Stoga će se morati sklopiti aneks Sporazuma namjere, a potpisivanje glavnog ugovora prolongirati, planirano do kraja godine, pojasnila je na sjednici Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo, održanoj 6. listopada, ravnateljica Crvenog križa Dugo Selo Gordana Kocaj. „Radujemo se useljenju u nove prostore i jedva iščekujemo taj dan“, poručila je Kocaj, dodajući kako će novo okruženje doprinijeti unapređenju njihovog rada i djelovanja, proširujući njihove projekte – kao što je plan osnivanja Centra za volontiranje, Socijalne samoposluge te osnivanje Kluba „Šapica prijateljstva“.
U sljedećoj godini, predviđaju u Crvenom križu, doći će i do promjena na financijskoj strani (povećani režijski troškovi, troškovi opremanja i održavanja novog prostora), „stoga je teško točno odrediti šta će se od planiranog realizirati i u kojem obimu, kao i koliki će točno novonastali troškovi biti. Vjerojatnoće će doći do određenih odstupanja od planiranog”, navodi se. I dalje će se obavljati djelatnosti službe traženja (i djelovanje u katastrofama), dobrovoljno davalaštvo krvi, prva pomoć i organizacija humanitarne pomoći, uz ostale zadatke – zdravstveno prosvjećivanje, socijalne aktivnosti, klubovi, nabava i održavanje opreme) te rad sa članstvom Crvenog križa. S obzirom na situaciju u cijeloj Europi i Bliskom istoku, za očekivati je pojačana aktivnost djelatnosti Službe traženja tijekom sljedeće godine, stoga će biti potreban angažman obučenih kadrova, ali i obuka novih, zavisno od trenutne situacije. Planira se organiziranje interventnih timova i volontera u situacijama kriza ili elementarnih nepogoda, nabava i održavanje opreme za djelovanje u katastrofama, edukacija i opremanje interventnih timova, edukacija članstva i stanovništva iz područja djelovanja u katastrofama te osiguranje hrane i higijene za potrebe migranata.
Ukupni prihodi u 2017. godini planirani su iznosu od 716.300 kuna, od čega prema zakonskoj obvezi i propisima financiranja od strane jedinica lokalne samouprave – planira se 340.000 kuna. Prihodi od od neprofitnih organizacija planirani su iznosu 107.000 kuna, dok od pružanja vlastitih usluga te od ugovorenih programa planiraju 182.000 kuna.
Protekla godina zaključena s ostvarenih 78.567 kuna viška prihoda. Ukupni ostvareni prihodi iznose 775.688 kuna (118% ostvarenje planiranog) od čega proračunski prihodi iznose 279.200 kuna (82% od planiranog), prihodi od vlastite djelatnosti 236.707 (110% od planiranog) te 130.730 kuna od projekata. Sukladno zakonskoj obvezi, 180.000 kuna dotirano je iz proračuna Grada Dugog Sela, iz proračuna Općine Brckovljani 59.200 kuna te iz proračuna Općine Rugvica 40.000 kuna.
Tom prilikom na sjednici donijeta je i odluka o raspisivanju izbora za novo mandatno razdoblje. Izbori će potrajati do prosinca ove godine, dok će konstituirajuća sjednica novog saziva Skupštine Gradskog društva Crvenog križa biti 12. siječnja 2017. godine, napomenula je ravnateljica Kocaj. Do tada funkciju predsjednika Skupštine obnašat će dosadašnji zamjenik – Josip Svibovec, s obzirom da se dosadašnji predsjednik Vjekoslav Cvijanović, prije završetka mandata, povlači sa čelnog mjesta Skupštine.Skip to content