VIJEĆE MJESNOG ODBORA KOPČEVEC

  1. DARKO DEBELJAK predsjednik kontakt 095 856 2297
  2. IVICA FRANJČIĆ potpredsjednik kontakt 099 752 3232
  3. DRAGAN MARUŠIĆ član
  4. DALIBOR TOPALOVIĆ član
  5. IGOR PIRIN član
  6. SLAVICA BARTOLOVIĆ članica
  7. IVANA SVALINA članica

e-mail: mokopcevec@gmail.com

Skip to content