VIJEĆE MJESNOG ODBORA LEPROVICA

  1. STJEPAN ŠTEFINOVEC predsjednik kontakt 091 2777 303
  2. IVAN PETOLAS potpredsjednik kontakt 092 2664 727
  3. ŠTEFICA PUŽEK članica
  4. MANDE ŽILIĆ članica
  5. DRAGAN STJEPIĆ član

e-mail: moleprovica@gmail.com

Skip to content