VIJEĆE MJESNOG ODBORA MALA OSTRNA

  1. STJEPAN HARAMBAŠA predsjednik kontakt 099 5940 673
  2. TADIJA STANUŠIĆ potpredsjednik kontakt 099 2754 243
  3. STJEPAN BILANOVIĆ član
  4. ANA RADOVAC članica
  5. DRAGAN DANKIĆ član

e-mail: malaostrnamo@gmail.com

Skip to content