Sigurnija igrališta za naše klince

Dječja igrališta u Perivoju grofa Drašković te u Perivoju I. B. Mažuranić bit će uskoro uređena s novim antistres podlogama, kako bi se omogućila što sigurnija i kvalitetnija igra našim najmlađima, a time će zasigurno i „razina stresa“ kod roditelja biti smanjena.   Kako smo doznali od stručne suradnice gradskog Upravnog odjela za prostorno uređenje Jadranke Robić danas su započeli zemljani radovi na izradi podloge u Perivoju grofa Drašković, a izvođač radova je tvrtka Panex-mix d.o.o. iz Čakovca. Trenutno se izrađuju rubnjaci i betonska podloga na koju će biti postavljena gumirana antistres podloga. Ukupna vrijednost radova iznosi oko 56.000 kuna.

antistres 2 antistres 3 antistres 1Skip to content