Sjednica GV Grada Dugog Sela : Donošenje izmjena i dopuna Prostornog plana prolongirano za sljedeću sjednicu

Donošenje izmjena i dopuna Prostornog plana prolongirano za sljedeću sjednicu

Nakon, još jedne, vijećničke rasprave uz prijedlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela koji je prezentirao pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Marijo Vinko, točka je povučena s dnevnog reda.

Podsjećamo, predložene izmjene uključile su amandmane koje je na prethodnoj sjednici donijelo Gradsko vijeće, za koje je Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije izdao pozitivno mišljenje. No, uz ovu sjednicu Vijeća gradonačelnik je podnio dva amandmana – vraćanje područja rezerviranog za rekreativnu namjenu (sportsko-rekreacijski centar) u Prozorju, odnosno aquapark te ukidanje predložene promjene na području eksploatacijskog polja TEMPO, odnosno da se vrati planirano proširenje zone gospodarske i poslovne namjene zapadno od Rugvičke na područje eksploatacijskog pola TEMPO. Nakon pauze, gradonačelnik Panian je predložio povlačenje ove točke s dnevnog reda te prolongiranje donošenja za sljedeću sjednicu krajem listopada.

U nastavku sjednice većinom glasova vijećnika nije usvojen niti prijedlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo, prijedlog odluke o izradi VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela, niti davanje odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 747, k.o. Dugo Selo

 

Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika i izvješće o prvih 6 mjeseci gradskog proračuna nije usvojeno

Gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panian prezentirao je svoje izvješće o radu za prvih šest mjeseci ove godine dajući poseban osvrt na razdoblje epidemije COVID-19, od 25. veljače pa sve do kraja travnja, pohvalivši članove Stožera civilne zaštite Grada Dugog Sela, njegove zamjenike, dugoselsku ispostavu Doma zdravlja, dugoselsku ispostavu Zavoda za javno zdravstvo, kao i sve strane uključene u provođenje epidemioloških mjera. Nakon brojnih pitanja vijećnika na koje je odgovarao gradonačelnik, predsjednik Gradskog vijeća Grada Dugog Sela Darjan Budimir, ispred Kluba vijećnika HDZ-a i MB365 konstatirao je da neće podržati izvješće jer tek „krajem rujna Vijeće je upoznato s polugodišnjim izvješćem o izvršenju gradskog proračuna, što su mjere pomoći gospodarstvenicima obustavljene te je bilo prilika da izvršna i predstavnička vlast Grada više surađuje“. Većinom vijećničkih glasova gradonačelnikovo izvješće nije usvojeno.

Većinom glasova nije usvojen niti prijedlog Polugodišnjeg izvješća o izvršenju gradskog proračuna za prvih šest mjeseci ove godine, koje je prezentirao pročelnik za gospodarstvo i financije Dean Dragičević. Prema podacima iz izvješća ukupni prihodi i primici su ostvareni u iznosu 33.580.388 kuna, što je u odnosu na planirani proračun za ovu godinu 30,68%. Ostvaren prihod od poreza i prireza na dohodak po svim vrstama dohotka iznosi 18.176.468 kuna, što je u odnosu na 2019. godinu ostvarenje je manje za 4%. S druge strane, ukupni rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu 27.490.182 kuna i manji su za 4,16% u odnosu na prethodnu godinu te je zabilježen višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima konsolidiranog proračuna za navedeno razdoblje u iznosu od 6.090.207 kuna. Vijećnica Ivana Krišto podsjetila je na prethodni dogovor sa sjednica Vijeća da će stručna mišljenja Odbora biti elaborirana, što nije praksa ni ovaj puta bila. Ispred Kluba vijećnika HDZ-a i MB365 predsjednik Gradskog vijeća Grada Dugog Sela Darjan Budimir iznio je stav o neprihvaćanju izvješća navevši niz razloga, a između ostalog „dvije preraspodjele proračunskih sredstava tijekom tih prvih šest mjeseci, dok je izostao rebalans proračuna“.

 

Prihvaćeno izvješće o poslovanju DKPC d.o.o. za 2019. godinu

Proteklu godinu Trgovačko društvo Dugoselski komunlani i poduzetnički centar d.o.o. zaključio je s dobiti u iznosu od 224.581 kunu, upoznao je vijećnike direktor Društva Tadija Penić, istaknuvši kako je proteklu godinu obilježila zakonska obveza preuzimanja komunalnog otpada s područja grada Sveti Ivan Zelina. Vijećnik Siniša Kljajić smatra da se o problemu nerealizacije Centra za gospodarenje otpadom u Zagrebu, pitanje otpada mora dignuti na najvišu razinu. Predložio je da Gradsko vijeće donese zaključak o očitovanju županijskih i državnih nadležnih tijela o tome kada i kako će se po direktivi Ministarstva okoliša postupati jer Centar za gospodarenje otpadom neće biti gotov do 2025. godine, na što je predsjednik GV Budimir podsjetio da je Vijeće sličan zaključak podnijelo prošle godine. Vijećnika Stjepana Štefinovca zanimalo je da li su planovi košnje na javnim zelenim površinama premašili ili su okviru planova te da li bi kupnjom malčera bili uspješniji. Direktor Penić navodi da se košnja obavlja sukladno ugovornom planu te da bi nabava malčera zasigurno tome pripomogla. „Mi smo očekivali da će Grad nabaviti malčer jer je ugovorom isto definirano, stoga očekujemo kako će nabava biti uvrštena u proračun za 2021. godinu i Grad 100% financirati“, rekao je Penić.

 

Za subvencioniranje energetske obnove pročelja stambenih objekta do 35.000 kuna

Odlukom o subvencioniranju energetske obnove pročelja stambenih objekata utvrđuju se uvjeti i način sufinanciranja obnove pročelja stambenih i stambeno-poslovni objekata na području Grada Dugog Sela te prihvatljivi troškovi za sufinanciranje. Istom se nastoji potaknuti građane na obnovu pročelja s ciljem uređenja Grada, ali i dugoročne koristi za same vlasnike u vidu ušteda na energiji smanjenju emisija CO2. Sufinanciranje je usklađeno ostvarenom postotku uštede toplinske energije, do najviše 35.000 kuna, uz uvjet da postotak uštede mora biti veći od 20%. Gradski vijećnici jednoglasno su usvojili ovu odluku.

 

Izabrani članovi novog saziva Savjeta mladih Grada Dugog Sela

Nakon provedenog javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Dugog Sela glasovanjem vijećnika, u dva kruga, utvrđen je novi saziv Savjeta mladih Grada Dugog Sela. Savjetodavno tijelo Grada Dugog Sela činit će sljedeći članovi: Marija Grgošić, Iva Zečević, Ivan Sonarić, Katarina Cik, Ana Ivanda, Ivan Sertić i Paola Bićanić, kao i njihovi zamjenici te će njihov mandat biti sukladno zakonu sljedeće tri godine.

 

Gradsko vijeće prihvatilo pokroviteljstvo nekoliko dugoselskih manifestacija

Gradsko vijeće prihvatilo je financijsko pokroviteljstvo Martinskog polumaratona u organizaciji Atletskog kluba Martin Dugo Selo koji će se održati 25. listopada, u podmirenju dijela troškova u iznosu od 5.397 kuna. Također GV Dugo Selo je pokrovitelj Šaranskog kupa u organizaciji Športsko ribolovnog društva Dugo Selo koje će se održati od 2. do 4. listopada, u iznosu od 10.000 kuna, te je potvrdio svoje pokroviteljstvo nad projektom Maketarstvo u Dugom Selu koje će se održavati tijekom prvog polugodišta ove školske godine u organizaciji Udruge MachLAB u iznosu od 10.000 kuna. Košarkaškom klubu Dugo Selo u organizaciji manifestaciji 5. Dugoselski turnir u uličnoj košarci 3na3 pokroviteljstvom su omogućili traženi iznos od 4.000 kuna.Skip to content