Komisija za imenovanje i preimenovanje ulica

KLASA: 021-05/15-01/10

URBROJ: 238/07-03-04/04-15-1

Dugo Selo, 13. veljače 2015. god.

 

Na temelju članka 40. i članka 52. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasik Grada Dugog Sela, broj 1/14),

 

S A Z I V A M

  sjednicu KOMISIJE ZA IMENOVANJE I PREIMENOVANJE ULICA

Grada Dugog Sela, koja će se održati

u srijedu, 18. veljače  2015. godine, s početkom u 14,00 sati

u Maloj vijećnici (soba br. 35/I)

Za ovu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D :

 

1. Danijel Vukelić, Dugo Selo –  zahtjev za imenovanje k.č.br. 5090/2, k. o. Dugo Selo I
   

 

2. Željko Muškon, Leprovica –  zahtjev za imenovanje k.č.br. 424  k. o. Leprovica
   

 

3. Boris Mahač, Dugo Selo – zahtjev za imenovanje k.č.br. 5468/2, k.č.br. 4964 i k.č.br. 4976 k. o. Dugo Delo I
   

 

 

 

Predsjednik

Komisije za imenovanje i preimenovanje ulica

 

Željko Ivančan, dipl.oec., v.r.

 

 

 

DOSTAVITI:
1. Željko Ivančan, Dugo Selo, V. Nazora 23
2. Aleksandar Antolović, Dugo Selo,  Domobranska 4
3. Zoran Pandžić, Dugo Selo, Braće Radić 1
4. Anđelka Knezović Svetec, Dugo Selo, I.G Kovačića 22
5. Domagoj Pilko, Dugo Selo, Domobranska 15 A
6. Željko Ivaniček, Dugo Selo, Sportska 17
7. Stipo Velić, ovdje
8. Vlado Kruhak, Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića  133
9. Pavo Jakovljević, ovdje
9. Mladen Šestan, ovdje
10. Ivanka Ivaniček, ovdje
11. Predstavnicima javnog priopćavanja
12. Evidencija, ovdje
Skip to content