Gradsko vijeće

Odbor za komunalne

         djelatnosti

                                                                                                                                                                                                                                                             

KLASA: 021-05/18-01/07

URBROJ: 238/07-03-04/04 -18-1

Dugo Selo, 24 siječnja 2018. godine

 

Na temelju članka 40. i članka 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/14.)

 

S A Z I V A M

sjednicu Odbora za komunalne djelatnosti

koja će se održati

u ponedjeljak, 29. siječnja 2018. godine, s početkom u 17.00 sati,

u Maloj vijećnici (soba br. 35/I)

Za ovu sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 

1. Razmatranje prijedloga Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Dugog Sela za razdoblje od 2017. – 2022. godine

 

2. Razmatranje prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

 

3. Pitanja, prijedlozi, ostale informacije

 

Materijali uz točke dnevnog reda: 1. i  2.

 

Predsjednik

Odbora za komunalne djelatnosti

 

Stanko Slišković, dipl. ing., v.r.

 

 

 

DOSTAVITI :

 1. Stanko Slišković, Dugo Selo, Ulica Franje Blažinca 27
 2. Slavica Stjepandić, Dugo Selo, Ulica Ante Starčevića 10
 3. Mirko Vidaković, Kopčevec, Zagrebačka ulica 195
 4. Zlatko Sruk, Lukarišće, Bjelovarska 18
 5. Damir Puž, Dugo Selo, Ulica V. Nazora 9
 6. Darijan Levak, Dugo Selo, Ulica hrvatskog preporoda 67a
 7. Mihael Pinter, Dugo Selo, Zelengaj 8
 8. Stjepan Štefinovec, Leprovica, Zagrebačka 26
 9. Kruno Blažinović, Dugo Selo, Gorička ulica 33
 10. Nenad Panian, ovdje
 11. Jasminka Kokot Bambić, ovdje
 12. Nikola Tominac, ovdje
 13. Marijo Vinko, ovdje
 14. Davor Miljanović, ovdje
 15. Tadija Penić, Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. Dugo Selo
 16. Predstavnicima javnog priopćavanja
 17. Evidencija, ovdje
 18. Pismohrana

 

Skip to content