Odbor za komunalne

          djelatnosti

                                                                                                                                                                                                                                                             

KLASA: 021-05/14-01/65

URBROJ: 238/07-03-04/04 -14-1

Dugo Selo, 05. prosinca  2014. godine

 

 

Na temelju članka 40. i članka 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/14.)

 

 

S A Z I V A M

sjednicu Odbora za komunalne djelatnosti

 

koja će se održati

u utorak, 09. prosinca 2014. godine, s početkom u 18:00 sati,

u Maloj vijećnici (soba br. 35/I)

 

Za ovu sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 

1. Razmatranje prijedloga III. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
  Predlagatelj:  gradonačelnik Grada Dugog Sela     

 

2. Razmatranje prijedloga II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
  Predlagatelj:  gradonačelnik Grada Dugog Sela     

 

3. Razmatranje prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
  Predlagatelj:  Gradonačelnik Grada Dugog Sela     

 

4. Razmatranje  prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
  Predlagatelj:  Gradonačelnik Grada Dugog Sela     

 

5. Pitanja, prijedlozi, ostale informacije

 

Materijali uz točke dnevnog reda: 1., 2., 3.  i  4.

Predsjednik

Odbora za komunalne djelatnosti

 

Mato Rajkovača, upr.prav., v. r.

 

DOSTAVITI :

 1. Mato Rajkovača, Dugo Selo, Ulica B.A.Kažotića 8,
 2. Jozo Lovrić, Dugo Selo, puhovo, Puhovska 19,
 3. Pilip Čamber, Dugo Selo, Kozinščak, Ulica Ivana Gundulića 6,
 4. Marko Piličić, Dugo Selo, Rastoke 3,
 5. Branko Deronja, Dugo Selo, Rugvićka 19,
 6. Anto Bauer, Dugo Selo, Kozinščak, Kozinska 11,
 7. Zoran Pejić, Dugo Selo, Ulica ružmarina 7,
 8. Stjepan Štefinovec, Dugo Selo, Leprovica, Zagrebačka 26,
 9. Orlando Sesan, Dugo Selo, Lukarišće, Bjelovarska 81,
 10. Stipo Velić, ovdje,
 11. Vlado Kruhak, ovdje,
 12. Pavo Jakovljević, Dugo Selo, S. Ferenčaka 11
 13. Željko Ivaniček, Dugo Selo, Sportska 17
 14. Marijo Vinko, ovdje
 15. Davor Miljanović, ovdje,
 16. Predstavnicima javnog priopćavanja
 17. Evidencija, ovdje
 18. Pismohrana
Skip to content