Odbor za komunalne djelatnosti

KLASA: 021-05/15-01/67

URBROJ: 238/07-03-04/04 -15-1

Dugo Selo, 11. prosinca 2015. godine

Na temelju članka 40. i članka 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/14.)

S A Z I V A M

sjednicu Odbora za komunalne djelatnosti

koja će se održati

u utorak, 15. prosinca 2015. godine, s početkom u 18:30 sati,

u Maloj vijećnici (soba br. 35/I)

Za ovu sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1.

Razmatranje prijedloga II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

2.

Razmatranje prijedloga II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

3.

Razmatranje prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

4.

Razmatranje prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

5.

Pitanja, prijedlozi, ostale informacije

Materijali uz točke dnevnog reda: 1., 2., 3. i 4.

Predsjednik

Odbora za komunalne djelatnosti

Mato Rajkovača, upr.prav.

DOSTAVITI :

 1. Mato Rajkovača, Dugo Selo, Ulica B.A.Kažotića 8,

 2. Jozo Lovrić, Dugo Selo, Puhovo, Puhovska 19,

 3. Pilip Čamber, Dugo Selo, Kozinščak, Ulica Ivana Gundulića 6,

 4. Marko Piličić, Dugo Selo, Rastoke 3,

 5. Branko Deronja, Dugo Selo, Rugvićka 19,

 6. Anto Bauer, Dugo Selo, Kozinščak, Kozinska 11,

 7. Zoran Pejić, Dugo Selo, Ulica ružmarina 7,

 8. Stjepan Štefinovec, Dugo Selo, Leprovica, Zagrebačka 26,

 9. Orlando Sesan, Dugo Selo, Lukarišće, Bjelovarska 81,

 10. Stipo Velić, ovdje,

 11. Vlado Kruhak, Dugo Selo, Josipa Zorića 133

 12. Pavo Jakovljević, ovdje,

 13. Božidar Cik, Velika Ostrna, Čulinečka 24

 14. Marijo Vinko, ovdje

 15. Davor Miljanović, ovdje,

 16. Predstavnicima javnog priopćavanja

 17. Evidencija, ovdje

 18. Pismohrana

Skip to content