Odbor za komunalne djelatnosti

KLASA: 021-05/16-01/65
URBROJ: 238/07-03-04/04 -16-1
Dugo Selo, 08. prosinca 2016. godine

Na temelju članka 40. i članka 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/14.)

 
S A Z I V A M
sjednicu Odbora za komunalne djelatnosti

koja će se održati
u utorak, 13. prosinca 2016. godine, s početkom u 17:00 sati,
u Maloj vijećnici (soba br. 35/I)

Za ovu sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1.    Razmatranje prijedloga II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Predlagatelj:  gradonačelnik Grada Dugog Sela

2.    Razmatranje prijedloga II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Predlagatelj:  gradonačelnik Grada Dugog Sela

3.    Razmatranje prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Predlagatelj:  gradonačelnik Grada Dugog Sela

4.    Razmatranje prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Predlagatelj:  gradonačelnik Grada Dugog Sela

5.    Pitanja, prijedlozi, ostale informacije

Materijali uz točke dnevnog reda: 1.,  2.,  3. i  4.

Predsjednik
Odbora za komunalne djelatnosti

Stanko Slišković, dipl. ing., v. r.

DOSTAVITI :
Stanko Slišković, Dugo Selo, Ulica Franje Blažinca 27
Jozo Lovrić, Dugo Selo, Puhovo, Puhovska 19,
Pilip Čamber, Dugo Selo, Kozinščak, Ulica Ivana Gundulića 6,
Marko Piličić, Dugo Selo, Rastoke 3,
Branko Deronja, Dugo Selo, Rugvićka 19,
Anto Bauer, Dugo Selo, Kozinščak, Kozinska 11,
Zoran Pejić, Dugo Selo, Ulica ružmarina 7,
Stjepan Štefinovec, Dugo Selo, Leprovica, Zagrebačka 26,
Orlando Sesan, Dugo Selo, Lukarišće, Bjelovarska 81,
Stipo Velić, ovdje,
Vlado Kruhak, Dugo Selo, Josipa Zorića 133
Pavo Jakovljević, ovdje,
Ivica Klarić, Andrilovec, Andrilovečka cesta 45
Marijo Vinko, ovdje,
Davor Miljanović, ovdje,
Predstavnicima javnog priopćavanja
Evidencija, ovdje
Pismohrana

Skip to content