Gradsko vijeće

Odbor za komunalne djelatnosti

KLASA: 021-05/17-01/37

URBROJ: 238/07-03-04/04 -17-1

Dugo Selo, 12. srpnja 2017. godine

Na temelju članka 40. i članka 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/14.)

S A Z I V A M

sjednicu Odbora za komunalne djelatnosti

koja će se održati

u ponedjeljak, 17. srpnja 2017. godine, s početkom u 17.00 sati,

u Maloj vijećnici (soba br. 35/I)

Za ovu sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1.

Razmatranje prijedloga II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Predlagatelj: gradonačelnik Grada Dugog Sela

2.

Razmatranje prijedloga I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Predlagatelj: gradonačelnik Grada Dugog Sela

3.

Pitanja, prijedlozi, ostale informacije

Materijali uz točke dnevnog reda: 1. i 2.

Predsjednik

Odbora za komunalne djelatnosti

Stanko Slišković, dipl. ing., v.r.

DOSTAVITI :

 1. Stanko Slišković, Dugo Selo, Ulica Franje Blažinca 27

 2. Slavica Stjepandić, Dugo Selo, Ulica Ante Starčevića 10

 3. Mirko Vidaković, Kopčevec, Zagrebačka ulica 195

 4. Zlatko Sruk, Lukarišće, Bjelovarska 18

 5. Damir Puž, Dugo Selo, Ulica V. Nazora 9

 6. Darijan Levak, Dugo Selo, Ulica hrvatskog preporoda 67a

 7. Mihael Pinter, Dugo Selo, Zelengaj 8

 8. Stjepan Štefinovec, Leprovica, Zagrebačka 26

 9. Kruno Blažinović, Dugo Selo, Gorička ulica 33

 10. Nenad Panian, ovdje

 11. Jasminka Kokot Bambić, ovdje

 12. Nikola Tominac, ovdje

 13. Marijo Vinko, ovdje

 14. Davor Miljanović, ovdje

 15. Predstavnicima javnog priopćavanja

 16. Evidencija, ovdje

 17. Pismohrana

Skip to content