Gradsko vijeće

Odbor za Statut i Poslovnik

KLASA: 021-05/18-01/05

URBROJ: 238/07-03-04/04-18-1

 

Dugo Selo, 24. siječnja 2018. god.

 

Na temelju članka članka 40. i članka 50. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/14.)

 

S A Z I V A M

sjednicu Odbora za Statut i Poslovnik

Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

koja će se održati

u utorak,  30. siječnja 2018. godine, s početkom u 12.30 sati

u zgradi gradske uprave ( Mala vijećnica )

Za ovu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D:

1. Razmatranje prijedloga Odluka i drugih općih akata o kojima će raspravljati Gradsko vijeće Grada Dugog Sela na 7. sjednici, 30. siječnja 2018.

 

2. Pitanja, prijedlozi, ostale informacije

 

Napomena: Materijali pod točkom 1. za sjednicu Odbora vijećnicima su dostavljeni uz poziv za 7. sjednicu Gradskog vijeća i dostupni su na web stranici Grada Dugog Sela, www.dugoselo.hr.

 

Predsjednik

Odbora za Statut i Poslovnik:

Darjan Budimir, mag.iur.

 

Dostaviti:
1. Darjan Budimir, Dugo Selo, Ulica I.G. Kovačića 27
2. Božidar Cik,Velika Ostrna, Čulinečka ulica 24
3. Željko Remenar, Andrilovec, Andrilovečka cesta 157
4. Zvonko Novosel – Dolnjak, Dugo Selo, Ulica M. J. Zagorke 53
5. Renata Jelečki, Dugo Selo, Gorička ulica 7
6. Nenad Panian, ovdje
7. Jasminka Kokot Bambić, ovdje
8. Nikola Tominac, ovdje
9. Mladen Šestan, ovdje
10. Marijo Vinko, ovdje
11. Sredstvima javnog priopćavanja
12. Evidencija, ovdje
13. Pismohrana

 

Skip to content