Odbor za Statut i Poslovnik

 KLASA: 021-05/15-01/38

URBROJ: 238/07-03-04/04-15-1

 

Dugo Selo, 17.  lipnja  2015. god.

 

 

Na temelju članka članka 40. i članka 50. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/14.)

 

 

 

S A Z I V A M

sjednicu ODBORA ZA STATUT I POSLOVNIK

koja će se održati

 u petak,  19. lipnja 2015. godine, s početkom u 07,30 sati

u zgradi gradske uprave ( Mala vijećnica )

Za ovu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D:

 

 

 

1. Utvrđivanje pročišćenog teksta Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja  Grada Dugog Sela, Odredbe za provođenje
  IZVJESTITELJ :  Marijo Vinko

 

 

Materijal uz točke dnevnog reda: 1.

PredsjednikOdbora za Statut i Poslovnik:
Željko Ivaniček

 

 

 Dostaviti:
1. Željko Ivaniček, ovdje
2. Zdenko Sokač, Lukarišće, Bjelovarska 42
3. Pero Orlović, Dugo Selo, Domobranska 15
4.  Stjepan Novosel, Dugo Selo, Ul. M. Marulića 11
5. Kruno Blažinović, Dugo Selo, Gorička 33
6. Stipo Velić, ovdje
7. Vlado Kruhak, Dugo Selo, J. Zorića  133
8.  Pavo Jakovljević, ovdje
9. Mladen Šestan, ovdje
10. Marijo Vinko, ovdje
11. Sredstvima javnog priopćavanja
12. Evidencija, ovdje
13. Pismohrana, ovdje
Skip to content