Sjedište: Ulica Josipa Zorića 1, Dugo Selo

Dinko Bačić, mag. iur.

tel: +385 1 2750 720
fax: +385 1 2753 244
e-mail: dinko.bacic@dugoselo.hr

Ivana-Iva Ščančar, mag. iur., zamjenica

tel: +385 1 2774 263
fax: +385 1 2753 244
e-mail: iva.scancar@dugoselo.hr

Skip to content