SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA U NOVE PROJEKTE: GRAD PRIJAVIO PROJEKTE NA EU NATJEČAJE UKUPNE VRIJEDNOSTI 8,9 MILIJUNA KUNA

Nakon prošlogodišnje prijave projekta izgradnje kolnika i sjevernog nogostupa s komunalnom infrastrukturom u Omladinskoj ulici u Velikoj Ostrni, Gradsko vijeće Grada Dugog Sela je na sjednici održanoj 30. ožujka 2016., donijelo još dvije odluke o davanju suglasnosti za ulaganja i to na području Lukarišća-izgradnja društvenog doma i na području Velike Ostrne-adaptacija objekta Nogometnog kluba Ostrna (zgrada stare škole u Ostrni).

Sva tri projekta odnose se na Mjeru 7 ”Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014.-2020., podmjera 7.2. tip operacije 7.2.2. ”Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta” i podmjera 7.4., tip operacije. 7.4.1. ”Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”.

Projektom izgradnje kolnika i sjevernog nogostupa s komunalnom infrastrukturom u Omladinskoj ulici u Velikoj Ostrni (dionica od Kapele do Vatrogasnog doma) predviđena je rekonstrukcija i dogradnja Omladinske ulice na način da se kolnik proširi na 5,5 metara, da se uz sjeverni rub prometnice izgradi nogostup, te umjesto putne grabe izvede ulična odvodnja, a u nogostupu predvidi kanalizacija za elektroničke komunikacijske vodove (DTK).

Vrijednost projekta prema projektantskoj procjeni iznosi 4.393.413,58 kn, od čega se 4.291.674,58 kn odnose na sredstva potpore i to 85% iz sredstva EU, a 15 % su sredstva proračuna RH. Preostali iznos od 101.739,00 kn osigurava se u proračunu Grada.

Projekt izgradnje društvenog doma u Lukarišću obuhvaća izgradnju i opremanje društvenog doma, te izgradnju i opremanje malonogometnog igrališta, boćališta kao i parkirališta, sve na k.č.br. 91/2 k.o. Andrilovec, vlasništvo Grada (na parceli na kojoj se nalazi objekt dječjeg vrtića u Lukarišću). U samoj građevini projektirana je dvorana za sastanke, priredbe i slične događaje, prostor garedrobe, ured, čajna kuhinja, sanitarni čvor i spremište.

Vrijednost projekta prema projektanskoj procjeni iznosi 1.831,497,58 kn, od čega se 80 % ili 1.352.896,06 kn financira sredstvima potpore i to 85% iz sredstva EU, a 15 % su sredstva proračuna RH. Preostali iznos osigurava se u proračunu Grada.

Projekt adaptacije objekta Nogometnog kluba Ostrna (zgrada stare škole u Ostrni) obuhvaća potpuno preuređenje postojeće zgrade, promjenu rasporeda nenosivih zidova i podne konstrukcije između prizemlja i kata, uređenje potkrovlja te energetsku obnovu. Po realizaciji projekta, prostore u zgradi će osim NK Ostrna, koristiti i mjesna samouprava, a u zajedničkim prostorijama moći će se odvijati različite edukativne i promotivne aktivnosti, te će se prostor moći i iznajmljivati.

Vrijednost projekta prema projektanskoj procjeni iznosi 2.257.060,56 kn, od čega se 80 % ili 1.795.648,45 kn financira sredstvima potpore i to 85% iz sredstva EU, a 15 % su sredstva proračuna RH. Preostali iznos osigurava se u proračunu Grada. Nositelj projekta je gradska ustanova Sportski centar Dugo Selo.

Grad je ranije prijavio na raspisani natječaj Projekt energetske obnove područne zgrade Dječjeg vrtića u Lukarišću, ukupne vrijednosti 407.305,06 kn, a koji obuhvaća zamjenu dijela vanjske stolarije, toplinsku izolaciju ovojnice te rekonstrukciju sustava grijanja s ugradnjom solarnih kolektora.

Osim gore navedenih projekata, pripremeljeni su i čekaju raspisivanje odgovarajućih natječaja i projekti ukupne vrijednosti od oko 13.000.000,00 kn. Radi se o projektima:

  1. Energetska obnova zgrade gradske uprave u Dugom Selu, Josipa Zorića 1

Projekt obuhvaća zamjenu dijela vanjske stolarije, izradu toplinske ovojnice (fasada i strop prema negrijanom tavanu) te zamjena unutarnje rasvjete.

Ukupna vrijednost projekta iznosi približno 3.300.000,00 kn.

  1. Energetska obnova zgrade Glazbene škole Dugo Selo (bivši dom HV-a)

Projekt obuhvaća zamjenu vanjske stolarije, izradu toplinske ovojnice, sanaciju krova, temeljitu rekonstrukciju dvorane, uređenje sanitarnog čvora za potrebe škole i dvorane, te prilagodbu prizemlja zgrade potrebama osobama smanjene pokretljivosti.

Ukupna vrijednost projekta iznosi približno 4.700.000,00 kn.

  1. Kulturno informativni centar Dugo Selo (zgrada bivšeg Doma zdravlja)

Projektom se predviđa rekonstrukcija zgrade bivšeg Doma zdravlja Dugog Sela, odnosno palače Drašković, koja se nalazi u Ulici Josipa Zorića 5 u Kulturni centar za posjetitelje u Dugom Selu (KIC). Projekt obuhvaća zahvate koji će doprinijeti poboljšanju unutarnjeg i vanjskog izgleda zgrade i njezine okolice, kao i njezinom povijesnom očuvanju te stavljanju zgrade u funkciju promocije kulturne baštine. KIC će služiti kao integracijski element zajednice, a istovremeno će biti usmjeren i na posjetitelje Grada. Planirana zgrada bit će namijenjena za kulturnu i edukativnu djelatnost, a sadržaji koji će se odvijati u Centru podijeljeni su prema etažama, sukladno Idejnom projektu uređenja. U prizemlju prostora predviđena je prezentacija tema vezanih uz grad Dugo Selo – templari, ivanovci, sv. Martin te iz novije povijesti grofova Drašković, vinarstvo i vinogradarstvo, etnografija, industrija i sport na multimedijalni i suvremeni način. U prizemlju će se nalaziti i museum shop, odnosno suvenirnica te klupski cafe. Na prvom katu nalaziti će se prostor galerije koja je zamišljena kao multifunkcionalni prostor za održavanje povremenih izložbi, svečanih aktivnosti poput prijama visokih gostiju u posebnim prigodama, svečanih sjednica, filmskih i video projekcija, koncertnih i scenskih nastupa i dr. Prostor potkrovlja biti će namijenjen za učionice/radionice za razne društvene aktivnosti poput npr. glazbenih, likovnih, informatičkih i dr., a središnji prostor bit će multifunkcionalan i služiti za manje scenske nastupe.Skip to content