P.J. DUGO SELO
OD 01.02.2018.
DO 17.06.2018.

VOZNI RED

POLASCI AUTOBUSA RADNIM DANOM

POLASCI IZ BORONGAJA ZA ŠTAKOROVEC:
5.30P* 6.05 7.20 7:55 9.15 9.55 P* 11.05 12.15 13.15 13,55 14.35 15.00 15.35 ( ZA PESKOVEC PA ŠTAKOR. 16.05 16.35 ( ZA PESKOVEC PA ZA ŠTAKOR. ) 17:55 (ZA LONJICA PA ŠTAKOROVEC) 18.55 (ZA ŠTAKOROVEC PA PESKOVEC) 19.55 20.35 22.40

POLASCI IZ BORONGAJA ZA LONJICU:
5.30Vrb 6.25 7.55 9.15 9.55Vrb 11.35Vrb 12.55 14.15 15.00 ( ŠTAKOR. PA LONJICA I PESKOVEC ) 15.35 16.05 ( ŠTAKOR. PA LONJICA I PESKOVEC ) 16.35 ( LONJICA PA ŠTAKOROVEC 17.55 ( LONJICA. PA ŠTAKOROVEC ) 18.55 19.35 20.35 ( ŠTAKOR. PA LONJICA) 21.35 22.40

POLASCI IZ BORONGAJA ZA VRBOVEC : 5.30 6.25 9.55 11.35 12.55
POLASCI IZ BORONGAJA ZA PESKOVEC: 11.35 12.55 14.15 15.00 15.35 16.05 16.35 17.55 18.55 19.35
20.35 21.35 22.40


POLASCI IZ ŠTAKOROVCA ZA BORONGAJ:
4.25 5.15 5.45 6.35 7.10 7.55 10.55 12.05 13.35 14.15 14.55 15.35 16.45 17.55 19.15 20.15 21.00

POLASCI IZ LONJICE ZA BORONGAJ:
4.15 (U ŠTAKOROVAC I U 4.25 ZA ZG) 4.50 5.35 (U ŠTAKOROVEC I U 5.45 ZA ZG) 6.15 6.45 7.45 8.40 9.30 (MEĐUGRADSKI STAJE NA SVIM STANICAMA ) 10.15 10.45 ( ZA ŠTAK. PA BORONGAJ )11.35 12.40 13.00 15.25 (ZA ŠTAK. PA BOR.) 16.35 ( ZA ŠTAKOROVEC PA BORONGAJ )17.35 18.40 20.00 ( U ŠTAKOROVEC U 20.15 ZA BORONGAJ) 20.50( U ŠTAKOROVEC PA U 21.00 IZ ŠTAK. ZA BORONGAJ)

POLASCI IZ VRBOVCA ZA BORONGAJ: 4.40 6.35 7.35 8.30 11.20 12.55 15.15p

POLASCI IZ PESKOVCA ZA BORONGAJ:
4.45 5.30 6.10 6.40 7.40 11.30 12.35 15.20 ZA ŠTAK. PA BOR. 17.35 18.35 19.55 20.50

POLASCI AUTOBUSA SUBOTOM
POLASCI IZ BORONGAJA ZA ŠTAKOROVEC:
6.15 7.15 8.35 9.55 11.15 12.35 13.15 13.55 15.25 17.55 18.35 19.55 21.35

POLASCI IZ BORONGAJA ZA LONJICU:
5.30 8.35 ( ŠTAK. PA LONJICA ) 9.55 ( ŠTAK. PA LONJICA )13.15 14.35 16.35 18.35 19.55 21.35 22.40

POLASCI IZ BORONGAJA ZA PESKOVEC : 5.30 14.35 16.35 18.35

POLASCI IZ ŠTAKOROVCA ZA BORONGAJ:
5.15 5.55 7.15 8.15 10.55 12.15 13.35 14.55 16.35 18.55 21.10

POLASCI IZ LONJICE ZA BORONGAJ:
4.30 6.30 9.05 10.45 13.00 17.40 19.55 21.00

POLASCI IZ PESKOVCA ZA BORONGAJ : 4.30 6.30 12.55 17.35 19.50

POLASCI AUTOBUSA NEDJELJOM
POLASCI IZ BORONGAJA ZA ŠTAKOROVEC:
5.45 7.45 9.45 11.45 13.45 15.45 19.45 22.00

POLASCI IZ BORONGAJA ZA LONJICU:
6.45 8.45 12.45 14.45 16.45 18.45 ( ako ima putnika poslije Lonjice ide i za Lupoglav) 23.15

POLASCI IZ VRBOVCA : 5.25

POLASCI IZ ŠTAKOROVCA ZA BORONGAJ: 5.40 6.45 8.45 10.45 12.45 14.45 18.45 20.45

POLASCI IZ LONJICE ZA BORONGAJ : 4.45 5.30 ( ŠTAKOROVEC PA BORONGAJ ) 7.45 11.45 13.45 15.45 17.45 21.45

P*p*– prijelaz u Gračecu ili u Lonjici
Moguće su promjene u voznom redu zato za sve informacije nazovite prometni ured na broj telefona:
0 1 / 2753 – 643 ili nam se obratite na e-mail: pj-dugo.selo@cazmatrans.hr

 

Skip to content