Odluku o donošenju Strategije razvoja Grada Dugog Sela za razdoblje od 2014. do 2020. godine Gradsko vijeće Grada Dugog Sela donijelo je na svojoj 7. sjednici, održanoj 27. veljače 2014. godine.

Pristup izradi Strategija razvoja Grada Dugog Sela nastavak je aktivnosti Grada Dugog Sela da strateškim planiranjem u što je moguće većoj mjeri utječe na svoj, prvenstveno gospodarski, ali i ukupni razvoj.

Naime, Gradsko vijeće Grada Dugog Sela svojim Zaključkom krajem 2005. godine donijelo je Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Dugog Sela, u kojem se željelo, polazeći od analize postojećeg stanja i u postupku izrade utvrđenih kritičnih strateških pitanja, sukladno utvrđenoj razvojnoj viziji, definirati strateške ciljeve gospodarskog razvoja u narednom razdoblju i planirati potrebne intervencije za razvoj, prvenstveno u razdoblju 2005.-2008.

Potom se Projektom ukupnog razvoja Grada Dugog Sela, koji je Gradsko vijeće Grada Dugog Sela donijelo je na svojoj 6. sjednici, održanoj 30. studenog 2009. godine, za naredno razdoblje željelo utvrditi prioritetne štrateške pravce ne samo gospodarskog, već ukupnog razvoja Grada Dugog Sela..

Ova Strategija razvoja Grada Dugog Sela, koja uvodno poslije strukturne analize postojeće situacije SWOT analizama po područjima skreće pozornost na prednosti, nedostatke, prilike i prijetnje o kojima treba u strateškom planiranju voditi računa, u razvojnom dijelu dokumenta utvrđuje stateške ciljeve, definira prioritete i mjere razvoja, a potom, tijekom postupka izrade strategije imenovani, strateški projekti su uneseni u obrasce razvojnih projekata.

Cijeli dokument možete preuzeti ovdje (PDF)

Skip to content