Sutra 2. redovna sjednica Gradskog vijeća

U Gradskoj vijećnici grada Dugog Sela, održat će se sutra, 18. srpnja s početkom u 13:00 sati 2. redovna sjednica Gradskog vijeća.
Sjednice će otvoriti verifikacija zapisnika s konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća kao 1. točka dnevnog reda. Slijede izvješća o radu i financijska izvješća za 2016. godinu – točke 2., 3., 4., 5., a predlagatelji su Pučko otvoreno učilište Dugo Selo, Dječji vrtić Dugo Selo, Gradska knjižnica Dugo Selo, Glazbena škola Dugo Selo te Sportski centar Dugo Selo kao predlagatelj izvješća o poslovanju za istu godinu.
Središnja točka sjednice – proračun za 2017. godinu
Kao središnja točka 2. redovne sjednice Gradskog vijeća stoji 8. točka – Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2017. godinu kojeg predlaže gradonačelnik Nenad Panian. Točku koja se tiče proračuna za 2017. godinu sačinjavaju programi izmjene i dopune za gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, održavanje komunalne infrastrukture te programi javnih potreba u kulturi, sportu, predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu te socijalnoj skrbi grada Dugog Sela uz Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja samog grada i Prijedlog Odluke o izmjenama odluke o osnivanju Poduzetničke zone Črnovac i Poduzetničke zone Puhovec.
U točkama 17, 18 i 19 gradonačelnik daje Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambenih zgrada na: k.č.br. 215/7, k.o. Dugo Selo I; k.č.br. 466/4 k.o. Dugo Selo II; k.č.br. 466/2 k.o. Dugo Selo II. Potom slijedi Prijedlog Odluke o visini naknade za rad i drugim pravima gradonačelnika Grada Dugog Sela koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa te Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača za razdoblje lipanj – prosinac 2017. godine.

D.R.Skip to content