Svjetlija budućnost: OPORAVAK DUGOSELSKOG PODRUČJA OD EKONOMSKE KRIZE

Na području grada Dugog Sela te općina Brckovljani i Rugvica, broj nezaposlenih smanjio se za gotovo 400 radnih mjesta u odnosu na prošlu godinu prema posljednjim statističkim podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Trenutno je na HZZO prijavljeno 1.480 nezaposlenih, dok je prošle godine ta brojka iznosi 1.864.

U 2017. manje nezaposlenih nego prije nastupanja krize

Dolazak krize i rast broja nezaposlenih u Hrvatskoj nastupio je, sada već davne 2009. Tada je iznosio 1.578 prijavljenih osoba na burzi s područja općina Rugvice, Brckovljani te grada Dugog Sela. Vrhunac doseže 2015. s gotovo 2.300 nezaposlenih prema zavodu. U posljednje dvije godine zabilježen je poveći pad, a najzanimljiviji je podatak trenutno manji broj nezaposlenih u odnosu na 2007. godinu kada se kriza pojavila – 1.516 nezaposlenih tada je bilo zabilježeno na području Dugog Sela i susjednih općina.

Broj nezaposlenih žena pao ispod 1000 – najviše nezaposlenih i dalje u Dugom Selu

Od ukupne brojke od 1.480 nezaposlenih na našem području, veći suma otpada na žene (841), dok je na burzi prijavljeno 639 muškaraca. Prošle godine na našem području bilo je preko 1000 nezaposlenih žena, a sada se ta brojka spustila na 841. Kod muškaraca je također zabilježen pad nezaposlenosti s brojkom većom od 200. Najviše nezaposlenih zabilježeno je u Dugom Selu prošle, ali i ove godine, s time da najveći broj otpada na žene, kojih je prošle godine bilo 533. Ove se godine broj smanjio za gotovo 100 kao i kod muškaraca kojih trenutno ima 343 na burzi. Općina Rugvica također bilježi pad. S 263 prijavljene žene, broj je pao na 217, dok se kod muškaraca broj od ukupno 229 nezaposlenih smanjio na 168. Najveći pad, odnosno najmanju stopu nezaposlenosti bilježi Općina Brckovljani, koja je 2016. godine, imala na burzi prijavljeno, 220 žena i 179 muškaraca. Broj za tekuću, 2017. iznosi 128 muškaraca i 182 žene. Zabilježen je i pad osoba s invaliditetom od 2 zaposlenja, a koji trenutno iznosi 57.

Najviše nezaposlenih čeka na posao duže od 3 godine u dobi od 55 do 60 godina

Po pitanju vijeka nezaposlenosti od prijave na HZZO, najmanji broj čine osobe prijavljene od 9 do 12 mjeseci (trenutno 83, prošle godine 118), dok najveću brojku sačinjavaju osobe prijavljene 3 ili više godina (411 u 2017.), potom slijede osobe od 1 godine do 3 te do 3 mjeseca od prijave na burzu rada. Gleda li se statistika prema godinama, onda je najviše nezaposlenih u dobi od 55 do 60 godina. Pozitivno je što i ta brojka pada te sada iznosi 219, u odnosu na prošlu godinu kada ih je bilo 247. S druga strane, najmanje prijavljenih na zavodu spadaju u najmlađu skupinu (15 – 19), a iznosi 68, što je dostatan pad u odnosu na prošlu godinu kada ih je bilo 114. Taj posljednji podatak zapravo je pohvalan i daje blagi vjetar u leđa ekonomiji našeg prostora, jer ukazuje kako mladi koji ne nastavljaju obrazovni proces, ipak pronalaze mjesto za sebe na tržištu rada.

Broj visoko obrazovanih ljudi u padu, ali i dalje veći od broja s početka krize

Prema posljednjim podacima zavoda, po pitanju broja nezaposlenih, prema stupnju obrazovanja, trenutno je od 1.480 prijavljenih osoba – 45 bez završene osnovne škole, 402 s osnovnoškolskim obrazovanjem, 889 sa završenom srednjom školom i 72 s prvim stupnjem fakulteta, stručnog studija ili više škole te također 72 sa završenim fakultetom, akademijom, magisterijem i doktoratom. Prema trenutnim podacima, broj ljudi s višom i visokom stručnom spremom i dalje je veći nego na početku krize. On u 2017. iznosi 144, odnosno i dalje je u rastu u odnosu na početak krize iz 2009. kada ih je bilo 81. Vrhunac je dosegao 2013. godine kada je broj osoba s navedenim obrazovnim stupnjem na području Dugog Sela, Rugvice i Brckovljana bilo 196, ali nakon čega počinje padati iz godine u godinu.

Svjetla budućnost

Sagledamo li statističke podatke Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od početka krize i njezina „udara“ u Hrvatskoj, 2009. te vrhunca iz 2015. godine i sadašnjeg stanja, vidljive su blage, ali u sve većoj mjeri uznapredovale promjene koje rezultiraju manjim brojem ljudi bez posla te blagim oporavkom ekonomije. Korak po korak cijela Hrvatska, ali i Dugo Selo, Rugvica i Brckovljani oporavljaju se i stvaraju za svoje žitelje bolje mjesto za život i razvoj individue, kao i bolje mjesto za obitelj i prosperitet.

Denis RemenarSkip to content