U četvrtak nova sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

U četvrtak, 26. siječnja,  s početkom u 15,00  sati održat će se 32. redovna sjednica Gradskog vijeća grada Dugog Sela.

Dnevni red

  1. Verifikacija zapisnika sa 31. redovne sjednice Gradskog vijeća
  2. Prijedlog Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice Dugo Selo
  3. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o prodaji nekretnine – k.č.br.266 k.o. Dugo Selo I
  4. Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije d.o.o.
  5. Pitanja, prijedlozi, ostale informacije


Skip to content