U GODINU DANA CIJENE PLINA PALE 25%

Unatoč znatno večoj siječanjskoj hladnoći računi za plin bit će na razini lanjskih

Ovogodišnja iznimno hladna zima iziskivala je i pojačano  grijanje, a onda i daleko veću potrošnju plina koji najveći dio naših građana koristi kao energent. No, kažu da vrag nije uvijek tako crn pa građani koji se griju na plin ipak neće na svojim novčaicima bitno osjetiti učinke povećane potrošnje plina.
Naime, od direktora Dukom Plina Mladena Vrabeca saznajemo, kako su cijene plina u proteklih godinu dana smanjene gotovo za četvrtinu, a efekt povećane potrošnje osjetit će  se manje kroz još jednu mjeru – dodatno smanjenje cijene plina ukoliko je ostvarena veća potrošnja. Dakle, tko više troši manje plaća kubični metar plina.
Vrabec ističe kako je u siječnju protekle godine, u dva najzastupljenija tarifna modela; TM 2 koji podrazumijeva godišnju potrošnju plina od 500 do 2.500 m3 i TM 3 koji podrazumijeva godišnju potrošnju od 2.500 do 5.000 m3, cijena kubičnog metra plina s PDV-om iznosila 3,50 kune, odnosno 3,44 kune. Od travnja prošle godine, kad je došlo do prvog smanjenja cijena, ta se cijena spustila na 2,82 kune za TM 2, odnosno 2,76 kuna za TM 3. U siječnju ove godine cijena je dodatno pala te trenutačno za TM 2 iznosi 2,68 kuna, a za TM 3 2,59 kuna. Za prvi model smanjenje, u godinu dana, iznosi 23,42%, a za drugi 24,71%.
Za gotovo isti prosjek, 23,62%,  je povećanja prosjećna potrošnje plina, na razini distributera Dukom Plin, u siječnju ove godine, u odnosu na siječanj prošle godine koji je bio znatno topliji od ovogodišnjeg.  Naime, lani je potrošeno 2.289.578 m3 kubnih plina, a ove godine čak 2,997.670 m3 plina. Prosjećna dnevna temperatura lanjskog siječnja bila je -0,9  celzijevih stupnjeva, a ovogodišnjeg -4,1 stupnjeva celjijevih.
Vrabec stoga zaključuje da će, unatno značajno hladnijem ovogodišnjem siječnju i znatno većoj potrošnji plina, putem naprijed navedenih pogodnosti građanima računi za prvi mjesec ove godine biti na istoj razini kao i prošle godine, a to ne bi trebala bitno izmjeniti niti činjenica da je u obračunsko razdoblje prvog mjeseca ove godine ušao i zadnji tjedan lanjskog prosinca, s obzirom da su očitanja brojila izvršena uoči Božića.Skip to content