U gradski vrtić upisano 432 djece, ostalima omogućeno sufinanciranje u privatnim vrtićima

vrtićDogradnja Dječjeg vrtića Dugo Selo nije utjecala na njegovu djelatnost – sve aktivnosti odvijale su se neometano. U novom dijelu vrtića bit će smješteni uredski prostori, a oslobodit će se prostori za individualni rad s djecom. Nova pedagoška godina 2015./16. počinje 1. rujna.
„Upisano je 432 djece koja će biti raspoređena u 16 skupina, 14 vrtićkih i dvije jasličke skupine. To je iznad pedagoškog standarda, ali takva je situacija u cijeloj državi. Rad s djecom bit će kvalitetan, a našim odgojiteljima u tome će pomoći asistenti i pripravnici“, rekla je ravnateljica Draženka Sesan. Neupisano je ostalo 78 djece. Od tog broja je 31 zadovoljilo uvjete – žive na području Grada i oba roditelja su zaposlena. Za neupisanu djecu, grad omogućava sufinanciranje smještaja u privatnim vrtićima. Također, ovisno o listi čekanja djeca se primaju i tijekom godine, dodala je ravnateljica Sesan.Skip to content