U tijeku E-upisi u dječje vrtiće na području grada Dugog Sela – do 15. svibnja

Grad Dugo Selo u mjesecu svibnju započinje pilot projekt „e-upisi“ za sve ustanove ranog i predškolskog odgoja na svom području. Upisi će biti provedeni sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br.: 10/1997, 107/2007, 94/2013), a omogućit će roditeljima upis djece putem web aplikacije. U skladu s planom upisa dječji vrtići će na svojim web stranicama objavit Javnu objavu za upis djece radi ostvarivanja programa ranog i predškolskog odgoja.
Kako bi mogli pristupiti e upisima roditelj/skrbnik se mora prijaviti u sustav email adresom na koju dobiva lozinku.
Registracijski proces je na web adresi www.eupisi.dugoselo.hr

Roditelji koji nisu u mogućnosti samostalno provesti upis elektronskim putem, mogu nazvati na telefonski broj za podršku: 0800 2626 ili na e-mail adresu: helpdesk@fleksbit.hr
U slučaju dodatnih pitanja i poteškoća za upise u DV Dugo Selo možete se javiti kontakt osobama: gđici. Ljiljana Mlinarić- kontakt 551 3747 ( logoped@dvds.hr) i gđi. Marijani Bogdan Pavek- kontakt 2753 418 kućni 1 ( tajnistvo@dvds.hr )

U e-zahtjev za upis djeteta roditelj/skrbnik unutar navedene aplikacije obavezno prilaže obaveznu dokumentaciju:

 • Izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave) , u preslici
 • Preslike osobnih iskaznica oba roditelja
 • Potvrdu o zaposlenju roditelja/skrbnika/ – elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa kojeg izdaje HZMO, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva
 • Potvrdu o statusu redovnog studenta, ukoliko su roditelji studenti

Dokumenti kojima roditelji ili skrbnici dokazuju pravo prednosti pri upisu:

 • za dijete roditelja/skrbnika- invalida Domovinskog rata: rješenje o statusu invalida Domovinskog rata ,
 • za dijete samohranog zaposlenog roditelja: Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, (HZMO), ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za upis djeteta u vrtić, te dokazi o samohranosti; rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja, ili Rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta
 • za dijete koje živi samo s jednim zaposlenim roditeljem: Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO), ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za upis djeteta, presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu
 • za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi: rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
 • za dijete iz obitelji s troje ili više djece predškolske dobi : za svako dijete predškolske dobi rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta, ukoliko nije dana privola da vrtić može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih
 • za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu- rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta, ukoliko nije dana privola da vrtić može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih
 • za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu: rješenje o pravu na doplatak za djecu
 • za dijete s teškoćama u razvoju: relevantna dokumentacija nadležnih ustanova , nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta
 • za dijete koje živi u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama: preporuka Centra za socijalnu skrb

E-upis u dječje vrtiće provodit će se tijekom cijele pedagoške godine, ukoliko će vrtić imati slobodnih mjesta.

Dječji vrtić Dugo SeloSkip to content