Umjetni travnjak i amortizirajuća elastična podloga na pomoćnom nogometnom igralištu NK Dugo Selo

Središnji državni ured za šport u 2020. godini nastavlja poticati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na svrhovito korištenje sredstava ulaganjem u razvoj športske infrastrukture vodeći pritom računa o promicanju jednakih mogućnosti bavljenja športskom aktivnošću svim stanovnicima Republike Hrvatske kao i o neovisnosti lokalne zajednice.

U cilju poticanja razvoja športske infrastrukture te zadovoljavanja javnih potreba u športu kroz izgradnju nove, poticanje i planiranje rekonstrukcije postojeće te opremanje športske infrastrukture na području jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave raspisan je ovaj natječaj sa svrhom promicanja športa jer je športska infrastruktura kao takva od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku te prepoznata u Nacionalnom programu športa, Općem cilju 4 „Uspostaviti sustavan i racionalan pristup upravljanja održivom športskom infrastrukturom“, Posebnom cilju 4.1. „Uspostaviti mrežu održivih športskih građevina“, Posebnom cilju 4.2. „Prilagoditi broj i opremljenost športskih građevina stvarnim potrebama u športu“ te Posebnom cilju 4.3. „Povećati broj športskih građevina i obnoviti postojeću športsku infrastrukturu“.

Grad Dugo Selo prijavio je Središnjem državnom uredu Projekt postave umjetnog travnjaka i amortizirajuće elastične podloge na pomoćnom nogometnom igralištu Dugo Selo. Tijekom 2019. i 2020. godine grad provodi izgradnju novog pomoćnog igrališta Nogometnog kluba Dugo Selo.

Nogometno igralište nalazi se na katastarskoj čestici 350/2 katastarske općine Dugo Selo I. Nositelj projekta je Grad Dugo Selo koji je ujedno vlasnik nogometnog igrališta, odnosno zemljišta za sport i rekreaciju te pripadajućih objekata i tribina. Cilj projekta je razvoj športske infrastrukture – nogometnog igrališta te promidžba športskih vrijednosti i popularizacija športa među stanovnicima Dugog Sela, osobito mladima. Projekt će osim razvoja športske infrastrukture postići niz drugih pozitivnih društvenih efekata od čega je najvažniji animacija djece i mladih te prevencija zdravlja. Važno je osigurati kvalitetno i organizirano slobodno vrijeme za mlade u njihovom gradu i tako podići kvalitetu života, a realizacija ovog projekta značajno će doprinijeti ostvarenju tog cilja. Plan razvojnih programa Grada Dugog Sela za 2020. godinu tako predviđa proračunska izdvajanja za izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta predviđenog projektom te postavu umjetnog travnjaka sa amortizirajućom elastičnom podlogom, gdje je konačni cilj povećanje kvalitete života. Grad Dugo Selo kontinuirano nastoji raditi na povećanju ponude svih društvenih i sportskih događanja, jer postojeća infrastruktura ne zadovoljava potrebe stanovnika, zbog čega je potrebno realizirati u potpunosti ovaj i nove projekte. Ukupna planirana vrijednost travnjaka i amortizirajuće podloge iznosi 2.340.000,00 kn., od čega je od Ureda za sport zatražen iznos 1.220.000,00 kn, a ostatak osiguran u Proračunu Grada.

IMG-20200124-WA0005.jpg IMG-20200124-WA0010.jpg IMG-20200124-WA0017.jpg IMG-20200124-WA0021.jpg IMG-20200124-WA0029.jpg IMG-20200124-WA0040.jpg

 Skip to content