UPUTA O IZDAVANJU PROPUSNICA ZBOG PRUŽANJA SKRBI STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA

Stožer civilne zaštite Grada Dugog Sela zaprimio je slijedeću uputu Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske:

UPUTA

O IZDAVANJU PROPUSNICA ZBOG PRUŽANJA SKRBI STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA

 

Daje se uputa stožerima civilne zaštite da u slučaju sumnje u opravdanost zahtjeva za izdavanje propusnice zbog pružanja skrbi starijim i nemoćnim osobama (npr. ako propusnicu traže osobe koje nisu u bliskom srodstvu sa starijom ili nemoćnom osobom ) traže od podnositelja zahtjeva da, uz zahtjev, dostavi i mišljenje izabranog liječnika obiteljske medicine kojim će se potvrditi da je osobi zbog koje traži propusnicu potrebna skrb i njega.

 

Sukladno uputi Stožer civilne zaštite Gada Dugog Sela tražit će od osoba koje nisu u bliskom srodstvu, da u postupku utvrđivanja opravdanosti zahtjeva za izdavanje propusnice za pružanje skrbi starijim i nemoćnim osobama, isto dokazuju mišljenjem izabranog liječnika obiteljske medicine.Skip to content