Uređenje Grada radovima za opće dobro

Grad Dugo Selo i ove godine u male komunalne radove, u sklopu radova za opće dobre, uključuje socijalne kategorije stanovništva. Korisnici zajamčene minimalne naknade, prema Zakonu o socijalnoj skrbi, na ovaj način “vraćaju” državi socijalnu pomoć koja im se isplaćuje, i to na način besplatnog sudjelovanja u radovima za opće dobro.
Poslovi na kojima su angažirani korisnici ZMN obuhvaćaju male komunalne radove, kao što je čišćenje rubnjaka, nogostupa, gradskih oglasnih stupova i panoa, okopavanje grmova i parkovnih gredica, uređenje i uklanjanje niskog raslinja u parkovima, čišćenje lišća na javnih površinama te uređenje cvjetnih lijeha. Ovaj tjedan male komunalne akcije odrađuje prva grupa od 6 osoba, a danas su uređivali i čistili Park grofova Drašković i Perivoj Ivane Brlić Mažuranić, saznajemo od komunalnog redara Dalibora Knezića. Prema Zakonu o socijalnoj skrbi, članak 39. (NN 157/13 i NN 152/14) u navedenim radovima korisnici zajamčene minimalne socijalne naknade mogu sudjelovati najmanje 30, a najviše 90 sati mjesečno, Grupe odrađuju 6 radnih dana u vremenu od 9 do 14 sati, a svaka osoba je osigurana od eventualnih ozljeda, te joj je omogućen besplatni topli obrok. Ovisno o potrebama Grad Dugo Selo će i dalje pozivati potencijalne kandidate u skladu s podacima Centra za socijalnu skrb Dugo Selo.Skip to content