Uskoro kreću radovi na energetskoj obnovi dvorane „Stara škola“

Grad je pokrenuo projekt energetske obnove zgrade stare pučke škole u Dugom Selu u kojoj svoje sjedište trenutno imaju sportski klubovi Taekwondo klub Dugo Selo i Kyokushin karate klub Dugo Selo. Projekt će sufinancirati Zagrebačka županija.

Radi se o zgradi izgrađenoj i puštenoj u rad 1899. godine gdje se tada održavala nastava za dva razreda. Imala je daščani pod, nepomične školske klupe za dva učenika unizane u dva ili tri reda s prolazima između njih s pretincom za torbice s knjigama, pločice i pernice, katedra i stolac za učitelja, ploča oslonjena o zid, računalo, ormar s nastavnim pomagalima i sredstvima pa drugim knjigama, harmonij i kalijeva peć. Nastava se u njoj odvijala do kasnih pedesetih godina prošlog stoljeća, a kasnije je služila kao dvorana za tjelovježbu.

Projektom se predviđa obnove koja se sastoji od slijedećih cjelina:

  1. – obnova dotrajale stolarije (obnavljanjem vanjskih dijelova dvostrukih prozora u svemu prema postojećima te umetanjem novih unutarnjih prozora od PVC-a s izo staklima)
  2. – izvedba drenaže oko podnožja zgrade za smanjenje kapilarnog dizanja vlage kroz zidove

– uklanjanje naknadno izgrađene ulazne nadstrešnice na sjevernom pročelju

– otucanje postojeće žbuke te izvedba nove u materijalu i tehnici postojeće (Posebnu pažnju posvetiti okviru/profilacijama oko prozora na južnom pročelju. Za njih se pretpostavlja da su rad đaka zidarske škole iz Lupoglava koja je u vrijeme gradnje ove škole već tamo postojala.)

– izvedba nove ulazne nadstrešnice na sjevernom pročelju, prilagođene kontekstu zgrade (predviđa se izvedba lagane drvene konstrukcije, koja modernizira element ‘ganjka’ odnosno ulaznog trijema kao prepoznatljivi element tradicionalne lokalne arhitekture (i šire)

  1. – usporedno s obnovom pročelja potrebno je izvršiti zahvate u unutrašnjosti u vidu toplinske izolacije zgrade
  2. – uklanjanje postojećih i izvedba novih pristupnih staza na parceli te izvedba kolne pristupne staze

– označavanje parkirnih mjesta na postojećem parkiralištu ispred zgrade“

Izvođač radova je Mijo Stipić vlasnik obrta „Građevinarstvo“ iz Svetog Ivana Zeline, a vrijednost radova iznosi 576.422 kune. Ugovorna obveza roka dovršetka radova je 45 dana, dok je izvođač radova ugovor s Gradom Dugim Selom potpisao 28. listopada.

Prijedlog (ZIP dokument)Skip to content