Uvažavajući potrebe naših sugrađana, a s ciljem da gradske službe budu još otvorenije i dostupnije, Gradonačelnik Grada Dugog Sela donio je novu Odluku o radnom vremenu i uredovnim danima gradske uprave, kojom se svakog utorka počevši od 06. veljače 2018. omogućava građanima predaja zahtjeva, podnesaka i drugih pismena, kao i informiranje o svim pitanjima iz djelokruga Grada, sve do 19,00 sati.

U preostale radne dane, dnevno radno vrijeme ostaje nepromijenjeno od 07,30 do 15,30 sati.

Osim toga, svakog utorka u vremenu od 17,00 do 19,00 sati, Gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika primat će građane na razgovor uz prethodnu najavu na telefon 01/2753 705 ili na email: marica.pokas@dugoselo.hr

Grad Dugo Selo

Skip to content