DOM ZDRAVLJA DUGO SELO – D. Domjanića, dežurna služba – tel: 2753-094

XII POLICIJSKA POSTAJA DUGO SELO – A. Mihanovića 2, tel: 2753-044; 2753-083 ili 92. Radno vrijeme: ponedjeljak-petak (8.00-16.00), dežurna služba: 0-24

VATROGASNA ZAJEDNICA DUGO SELO – Osječka 2, tel: 2753-093 – Radno vrijeme: ponedjeljak-petak: 0-24

LJEKARNA – J. Zorića 17, Tel./fax: 2753-158. Radno vrijeme: ponedjeljak-petak (7.00-20.00)/subota (7.00-14.30)

HRVATSKE POŠTE – J. Zorića 26, tel: 2753-560. Radno vrijeme: ponedjeljak-petak (8.00-18.00)/ subota (8.00-13.00)

RADIO MARTIN – J. Zorića 17, marketing – tel: 2753-222; 2753-444; fax: 2753-235. Radno vrijeme: ponedjeljak-petak (9.00-16.00)/subota (8.00-12.00), studio (eter) – tel: 2753-666; 2753-777

DJEČJI VRTIĆ DUGO SELO – Perivoj I.B. Mažuranić 2, tel: 2753-418. Radno vrijeme: ponedjeljak-petak (5.00-17.00)

OSNOVNA ŠKOLA Ivan Benković – Hrvatskog preporoda bb, Tel: 2774-491, 2774-490. Radno vrijeme: ponedjeljak-petak (7.00-15.00)

OSNOVNA ŠKOLA
Josipa Zorića – J. Zorića 82, tel: 2753-847; 2753-606. Radno vrijeme: ponedjeljak-petak (7.00-15.00)

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DUGO SELO
– J. Zorić 21a, tel: 2753-012; tel/fax: 2753-419. Radno vrijeme: ponedjeljak-petak (7.30-15.30)

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA DUGO SELO
– J. Zorića 21a, tel: 2753-754. Radno vrijeme: ponedjeljak-petak (8.00-19.00)

ELEKTRA DUGO SELO – Domobranska 14 a, tel: 2753-433; 2753-738 Radno vrijeme: ponedjeljak-petak (7.00-15.00)/dežurna služba: 0 – 24

DUKOM d.o.o -komunalno poduzeće – Josipa Zorića 70, Tel. – centrala: 2753-255, 2753-933; groblje: 2753-613; AOP: 2754-658; Telefaks: 2753-108, www.dukom.hr, E-mail: dukom@dukom.hr

ZAGREBAČKA BANKA
– Kolodvorska 1, tel: 6136 716, 6136 705. Radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda, petak od 8 – 15h i utorak, četvrtak od 12 – 19h.

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB DUGO SELO -J. Zorića 1 tel: 2753-209. Radno vrijeme: ponedjeljak-petak (7.30-15.30)

CRVENI KRIŽ DUGO SELO – Osječka 2, tel/fax: 2753-130. Radno vrijeme: ponedjeljak-petak (8.00-16.00)

ŽELJEZNIČKA POSTAJA DUGO SELO – Matije Gupca 5, tel: 060 333 444. Radno vrijeme: 0-24

POSLOVNA JEDINICA ČAZMATRANS DUGO SELO
– Zagrebačka 45, tel: 2753-643. Radno vrijeme: ponedjeljak-petak (5.00-20.30)/subota (6.00-14.00)

ŽUPA SV. MARTINA – J. Zorića 84, tel: 2750-207. Radno vrijeme: ponedjeljak-subota (9.30-12.00; 15.30-18.00)

KUD “PREPOROD” DUGO SELO – J. Zorića 23, tel: 2753-629

VETERINARSKA STANICA DUGO SELO – Kolodvorska 30, tel: 2753-103. Radno vrijeme: ponedjeljak – petak (7.30 – 14.30)

BENZINSKE POSTAJE ‘INA’-e: Zagrebačka bb, Dugo Selo, tel: 2753-786. Radno vrijeme: ponedjeljak-subota (6.00-20.00); Bjelovarska bb, Božjakovina tel: 2753-366. Radno vrijeme: svaki dan (6.00-22.00)

POREZNA UPRAVA, Ispostava Dugo Selo  – tel: 238 6550

Skip to content