ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – D. Domjanića 12a, dežurna služba – tel: 2753-094

POLICIJSKA POSTAJA DUGO SELO – A. Mihanovića 2, tel: 2753-044 Radno vrijeme: ponedjeljak-petak (8.00-16.00), dežurna služba: 0-24

VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUGO SELO – Osječka 2, tel: 2753-093 – Radno vrijeme: ponedjeljak-petak: 0-24

ŽELJEZNIČKA POSTAJA DUGO SELO – Matije Gupca 5, tel: 060 333 444

POSLOVNA JEDINICA ČAZMATRANS DUGO SELO – Ulica hrvatskih branitelja 7, tel: 2753-643

ELEKTRA DUGO SELO – Domobranska 14 a, tel: 2781-330

DUKOM PLIN d.o.o – Slavka Kolara 4, tel: – centrala: 6413-170, očitanje brojila: 6413-180; faks: 6413-171, dežurna služba 0-24: 0800 617181

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o – Josipa Zorića 70, tel: – centrala: 2753-255, faks: 2753-108, hitne intervencije: +38591 454 5263

DUGOSELSKI KOMUNALNI I PODUZETNIČKI CENTAR d.o.o – Antuna Mihanovića 1, tel: – centrala: 2750-621, groblje: 2750-135

HRVATSKI ZAVOD ZA SOCIJALNI RAD, PODRUČNI URED DUGO SELO – J. Zorića 3 tel: 2753-209

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUGO SELO – Ulica II. gardijske brigade “Gromovi” br. 3, tel: 2753-130, fax: 5808-361

POREZNA UPRAVA, ISPOSTAVA DUGO SELO,  J. Zorića 1 – tel: 2386-550

GLAZBENA ŠKOLA DUGO SELO, Zagrebačka ulica 24  – tel: 2753-765

SPORTSKI CENTAR DUGO SELO, Đure Dubenika 2  – tel: 2775-700

DJEČJI VRTIĆ DUGO SELO – Perivoj I.B. Mažuranić 2, tel: 2753-418

KUD “PREPOROD” DUGO SELO – J. Zorića 23a, tel: 2753-629

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DUGO SELO – Josipa Zorića 21a, tel: 2753-419

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA DUGO SELO – J. Zorića 17, tel: 2753-754, 2780-106

OSNOVNA ŠKOLA Ivan Benković –  Ulica Hrvatskog preporoda 68, tel: +38591 6212-347, +38591 6212-336

OSNOVNA ŠKOLA Josipa Zorića – J. Zorića 86, tel: 2753-847; 2753-604

LJEKARNA OBUĆINA-GRGOŠIĆ – J. Zorića 17, tel: 2753-158

LJEKARNA VAŠE ZDRAVLJE (KAUFLAND) – Zagrebačka ulica 67, tel: 2753-989

ZABAVNI RADIO – Bjelovarska 62b, Sesvete, marketing – tel: 2753-666; 2753-444; fax: 2753-235

Skip to content