Vijeće za prevenciju – održan sastanak

Grad Dugo Selo inicirao je i održao Vijeće za prevenciju s ciljem bolje koordinacije i podrške nositeljima borbe protiv kriminaliteta na lokalnoj razini.

Svi članovi vijeća bili su prisutni i konstruktivno sudjelovali u višesatnoj raspravi. Nazočni su bili predstavnici Grada Dugo Selo, Policijske postaje Dugo Selo, Zajednice športskih udruga, Centra za socijalnu skrb, Osnovnih i srednje škole s područja Grada, predstavnik župe i predstavnici Savjeta mladih Dugo Selo.

Cilj vijeća za prevenciju je pružiti okvir i sustav koji će osigurati svim instituacijama u sferi borbe protiv kriminaliteta učinkovitiji način rada što će posljedično rezultirati smanjenjem kriminaliteta kao i svih oblika devijantnog ponašanja te povećanjem osjećaja sigurnosti građana stvoriti uvjete za bolju kvalitetu života u našem Gradu.

Vijeće će se sastajati svaki mjesec.

Zadatak Vijeća za prevenciju do kraja 2022. godine je objediniti sve programe koje institucije nude na području prevencije kriminaliteta, osigurati interdisciplinarni pristup i pomoć pri planiranju programa i akcija te organizirati savjetodavne i edukacijske radionice za sve zainteresirane građane.Skip to content