Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države daje se u zakup putem javnog poziva na rok od 50 godina.
Odluku o dodjeli zakupa donosi Agencija za poljoprivredno zemljište na prijedlog Povjerenstava za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske kojeg čine tri predstavnika Agencije i dva predstavnika jedinice lokalne samouprave na čijem području se zemljište nalazi.
Postupak zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (zakonska regulativa, procedura, obrasci,…) nalazi se na internetskoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište www.zemljište.mps.hr.

Skip to content