Za prijavu i pripremu Regionalnog centra kompetentnosti Županija je osigurala gotovo milijun kuna – SŠ Dugo Selo centar izvrsnosti za robotiku

Regionalni centar kompetentnosti bit će organiziran kao jedinstveni centar kojega čine tri centra izvrsnosti. Srednja strukovna škola Velika Gorica bit će centar izvrsnosti za CAD/CAM/CNC sustave i aditivne tehnologije, Srednja strukovna škola Samobor centar izvrsnosti za senzoriku, automatiku i obnovljive izvore energije, a Srednja škola Dugo Selo centar izvrsnosti za robotiku.

Nakon što je Ministarstvo znanosti i obrazovanja imenovalo Srednju strukovnu školu Velika Gorica regionalnim centrom kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u sektoru strojarstva, Zagrebačka županija, odlukom župana, počela je u svibnju ove godine s pripremom projekta „Regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu – Industrija 4.0“. Projekt će, do 30. rujna ove godine, biti prijavljen na poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za bespovratna sredstva za uspostavu infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti, stoji u priopćenju Zagrebačke županije.

„Što time želimo? Integrirati i implementirati nove tehnologije u obrazovni proces, kao što su ispitivanje i toplinska obrada materijala, 3D skeniranje i printanje, oblikovanje i konstruiranje proizvoda pomoću računala, projektiranje i programiranje tehnoloških postupaka i proizvodnog procesa, obrada na numerički upravljanim alatnim strojevima, upravljanje robotima i robotiziranim sustavima u proizvodnji…“, na sastanku ravnatelja srednjih strukovnih škola, poduzetničkih potpornih institucija, HZZZ-a, gospodarstvenika i župana Stjepana Kožića, pobrojao je voditelj projektnog tima Krunoslav Pilko. Za pripremu i prijavu projekta na javni poziv Ministarstva Županija je osigurala gotovo milijun kuna.

„U konačnici, želimo da naš regionalni centar kompetentnosti bude na razini 21. stoljeća, da strukovno obrazovanje dobije mjesto koje sada nema, da se djeca obrazuju prema potrebama tržišta rada i da kada završe strukovno školovanje odmah mogu primijeniti ono što su naučili“, rekao je župan Kožić.

Regionalni centar kompetentnosti bit će organiziran kao jedinstveni centar kojega čine tri centra izvrsnosti. Srednja strukovna škola Velika Gorica bit će centar izvrsnosti za CAD/CAM/CNC sustave i aditivne tehnologije, Srednja strukovna škola Samobor centar izvrsnosti za senzoriku, automatiku i obnovljive izvore energije, a Srednja škola Dugo Selo centar izvrsnosti za robotiku. Projektom je, uz ostalo, predviđena dogradnja svih triju škola, kao i nabava strojeva kojima će se, tijekom praktične nastave, simulirati proizvodni procesi. Okvirnim troškovnikom predviđeno je da za uspostavu regionalnog centra kompetentnosti treba osigurati oko 70 milijuna kuna, a nakon što se uspostavi, narednih pet godina on treba biti i financijski održiv, drugim riječima treba osigurati i sredstva za njegov ‘hladni pogon’.

foto zž

„Moramo osigurati da strukovne škole djeci postanu privlačne i da učenik, kada završi obrazovanje, ima poduzetničke kompetencije. Želimo strukovne škole u lijepom okruženju, s najboljom opremom i programima koji nam trebaju za život. Kroz centre kompetentnosti školama moramo dati „vjetar u leđa“. Moramo, do 2023., imati nove programe u smislu potreba poslodavaca, novu opremu, nove uvjete rada… Za sve to sredstva su osigurana, a ako ih ne iskoristimo sami ćemo biti kriv“, rekao je pomoćnik ministrice znanosti i obrazovanja Vlado Prskalo.Skip to content