Za razvoj poduzetništva 4 milijuna kuna potpora Zagrebačke županije

Zagrebačka županija raspisala je javni natječaj vrijedan 4 milijuna kuna za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje poduzetništva u 2016. godini. Natječaj za navedena sredstva otvoren je do 9. svibnja ove godine, a prijaviti se mogu mikro i mali subjekti malog gospodarstva koji imaju sjedište na području Zagrebačke županije te prijavljuju projekt koji se realizira na području Zagrebačke županije.

Subvencije će se dodjeljivati za početak poslovanja poduzetnika i za žene poduzetnice, dok će se kapitalne pomoći dodjeljivati za povećanje konkurentnosti za proizvodne i za neproizvodne djelatnosti. Iznosi bespovratnih potpora kreću se od 15.000 kn do 150.000 kn, ovisno o mjeri za koju se korisnik prijavljuje.

Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane da se jave na natječaj najkasnije do 9. svibnja 2016. godine. Tekst natječaja, upute za prijavitelje i obrasci zahtjeva nalaze se na web-stranici Zagrebačke županijewww.zagrebacka-zupanija.hr pod rubrikom Natječaji, a više informacija može se dobiti na broju telefona 01/6009-457 i 01/6009-488 ili na e-mail v.ljubesic@zagrebacka-zupanija.hr. Također, kako bi zainteresiranim poduzetnicima olakšali postupak prijave na natječaj, Upravni odjel za gospodarstvo održat će javne konzultacije u prostorijama Zagrebačke županije u petak, 22. travnja i 29. travnja 2016. godine od 9:00 do 11:30 sati.

Popunjeni obrasci te potrebna dokumentacija dostavljaju se na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Ulica grada Vukovara 72/V kat, P.P. 974, 10001 Zagreb ili osobno na navedenoj adresi u pisarnici na 6. katu.Skip to content