Zagrebačka županija osigurala 1,2 milijuna kuna za 8 punktova posebnog dežurstva

Kako bi svojim stanovnicima osigurala adekvatnu primarno-zdravstvenu i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i u neradne dane te blagdane, Zagrebačka županija osigurala je 1,2 milijuna kuna za sufinanciranje rada 8 punktova posebnog dežurstva u sklopu Doma zdravlja Zagrebačke županije u 2018. godini.

Kao i do sada, punktovi posebnog dežurstva radit će u ispostavama Doma zdravlja u Dugom Selu, Ivanić-Gradu, Jastrebarskom, Samoboru, Svetom Ivanu Zelini, Vrbovcu, Velikoj Gorici i Zaprešiću subotom od 15 do 20 sati te nedjeljom i blagdanima od 8 do 20 sati, čime će se znatno rasteretiti hitna medicinska služba.

Inače, potrebna sredstva za organizaciju rada navedenih 8 punktova u 2018. godini iznose 2.150.000 kuna, od čega je Zagrebačka županija osigurala 1,2 milijuna kuna, a preostalih 950.000 kuna će pokriti Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i Dom zdravlja Zagrebačke županije vlastitim sredstvima.

„S obzirom da Zagrebačka županija nema bolnicu na svom području morali smo iznaći alternativno rješenja kako bismo stanovnicima osigurali kvalitetnu i dostupnu uslugu tijekom vikenda i blagdana vodeći pri tom brigu da ne stvaramo dodatan pritisak na hitnu medicinu“ – izjavio je župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić.

 

Osim  što sufinancira rad punktova posebnog dežurstva sa 1,2 milijuna kuna te rad hitne medicine sa dodatnih 1,2 milijuna kuna, Zagrebačka županija svake godine sufinancira i nabavu medicinske i laboratorijske opreme bolničkih ustanova i poliklinika na području grada Zagreba. „Na ovoj način  pokušavamo dati svoj doprinos opremanju bolničkih ustanova u Zagrebu u kojima se liječe i stanovnici s područja naše županije“ – pojasnio je Kožić.  U ovoj godini za tu namjenu Zagrebačka je županija osigurala ukupno 300.000 kuna, a sredstva su do sada odobrena Klinici za dječje bolesti Zagreb, Kliničkoj bolnici Dubrava, Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ te Poliklinici za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju. Natječaj za dodjelu spomenutih sredstava otvoren je do utroška sredstava.Skip to content